یک فلسطینی دیگر به ضرب گلوله رژیم اسرائیل به شهادت رسید یک فلسطینی دیگر به ضرب گلوله رژیم اسرائیل به شهادت رسید یک فلسطینی دیگر به ضرب گلوله رژیم اسرائیل به شهادت رسید بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
یک فلسطینی دیگر به ضرب گلوله رژیم اسرائیل به شهادت رسید یک فلسطینی دیگر به ضرب گلوله رژیم اسرائیل به شهادت رسید یک فلسطینی دیگر به ضرب گلوله رژیم اسرائیل به شهادت رسید یک فلسطینی دیگر به ضرب گلوله رژیم اسرائیل به شهادت رسید یک فلسطینی دیگر به ضرب گلوله رژیم اسرائیل به شهادت رسید

یک فلسطینی دیگر به ضرب گلوله رژیم اسرائیل به شهادت رسید

یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نیرو های رژیم اسرائیل در ایست و بازرسی منطقه جباره به شهادت رسید.

به گزارش ofv’chvd ih، یک جوان فلسطینی صبح امروز دوشنبه (15 آذر ماه) بعد از اینکه در ایست و بازرسی منطقه جباره بین شهر طولکرم و الطیبه یک نیروی نظامی اسرائیلی را زیر گرفت، به ضرب گلوله نیرو های رژیم اسرائیل به شهادت رسید.


به گفته منابع اسرائیلی، یک جوان فلسطینی با خودرویی با سرعت وارد ایست بازرسی شده و یک نیروی نظامی اسرائیلی را زیر گرفت.


این منابع افزودند: این نظامی اسرائیلی به شدّت مجروح شده است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران