اداره مسجدالحرام مرکز راهبردی مطالعات زنان ایجاد کرد اداره مسجدالحرام مرکز راهبردی مطالعات زنان ایجاد کرد اداره مسجدالحرام مرکز راهبردی مطالعات زنان ایجاد کرد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
اداره مسجدالحرام مرکز راهبردی مطالعات زنان ایجاد کرد اداره مسجدالحرام مرکز راهبردی مطالعات زنان ایجاد کرد اداره مسجدالحرام مرکز راهبردی مطالعات زنان ایجاد کرد اداره مسجدالحرام مرکز راهبردی مطالعات زنان ایجاد کرد اداره مسجدالحرام مرکز راهبردی مطالعات زنان ایجاد کرد

اداره مسجدالحرام مرکز راهبردی مطالعات زنان ایجاد کرد

رئیس کل امور مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) از ایجاد مرکز راهبردی مطالعات زنان در این نهاد به‌منظور آنچه ارتقای سطح خدمات به بانوان زائر خوانده شده است، خبر داد.

به گزارش روسیا الیوم، عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس، رئیس کل امور مسجدالحرام و مسجدالنبی از ایجاد مرکز راهبردی تحقیقات و مطالعات زنان در این نهاد خبر داد.


وی توضیح داد که مرکز تحقیقات و مطالعات راهبردی زنان برای نظارت بر برجسته‌ترین دستاوردها و خدمات زنان در حیطه زنان کار خواهد کرد و همچنین ضمن کمک به ایجاد تعدادی طرح‌ها و برنامه‌های با کیفیت برای زنان به ارتقای سطح خدمات ارائه شده توسط بانوان در مسجدالحرام و مسجدالنبی کمک قابل توجهی می‌کند.


شیخ السدیس تأکید کرد که ریاست کل امور مسجدالحرام و مسجدالنبی مایل است که نقش زنان در اداره امور حرمین شریفین را تقویت کند و آنها را قادر سازد تا به زنان در بسیاری از زمینه‌های تبلیغ دین، ارشاد و  مسائل علمی بر اساس مقررات و ضوابط شرعی خدمت کنند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران