به همت مؤسسه بوستان کتاب؛

کتاب «جهان بینی و دین مداری» منتشر شد به همت مؤسسه بوستان کتاب؛

کتاب «جهان بینی و دین مداری» منتشر شد به همت مؤسسه بوستان کتاب؛

کتاب «جهان بینی و دین مداری» منتشر شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
به همت مؤسسه بوستان کتاب؛

کتاب «جهان بینی و دین مداری» منتشر شد به همت مؤسسه بوستان کتاب؛

کتاب «جهان بینی و دین مداری» منتشر شد به همت مؤسسه بوستان کتاب؛

کتاب «جهان بینی و دین مداری» منتشر شد به همت مؤسسه بوستان کتاب؛

کتاب «جهان بینی و دین مداری» منتشر شد به همت مؤسسه بوستان کتاب؛

کتاب «جهان بینی و دین مداری» منتشر شد
به همت مؤسسه بوستان کتاب؛

کتاب «جهان بینی و دین مداری» منتشر شد

کتاب «جهان بینی و دین مداری» اثر محمدباقر شریعتی سبزواری به همت مؤسسه بوستان کتاب در 176 صفحه منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، کتاب «جهان بینی و دین مداری» اثر محمدباقر شریعتی سبزواری به همت مؤسسه بوستان کتاب در 176 صفحه منتشر شد.


مذهب خواهی و دین مداری از گذشته های تاریخ در جوامع بشری مطرح بوده و هم اکنون نیز مورد نظر و توجه است و این مجموعه که ضرورت جهان بینی صحیح و ایدئولوژی کامل را برای نسل بالنده و فرهیختگان روشن می سازد، بحثی بسیار حیاتی، سودمند و سرنوشت ساز است و برای نسل تحصیل کرده بایسته و شایسته است که آن را به دقت مورد مطالعه و بازنگری و بازکاوی علمی، تاریخ و کلامی قرار دهند.


نویسنده در مقدمه این اثر آورده است: در این مبحث کلامی و فلسفی، از آثار بی بدیل شهید مطهری و علامه طباطبائی نیز استفاده کرده ام و از تجربیات جندین ساله شخصی در زندان شاه طی مناظرات با کمونیست ها و در خارج از کشور با اشخاصی بهره برده ام، البته منابع بسیاری در تدوین این درس ها به کار گرفته شده است.


این کتاب در دنیای کنونی و با توجه به تهاجم فرهنگ های اعتقادی و سیل شبهات جاری در فضاهای مجازی که همواره کولاک کرده و می کند، بدون تردید یک حرکت مبارک و فرخنده است و می توان برای تمام جوانان و متفکران آزاداندیش و فرهیخته راهگشا باشد.


این مجموعه در قالب استدلال های علمی، کلامی و خردپذیر، ضرورت مذهب حق را نشان می دهد و در کوتاه ترین راه برای مقصد ارائه می دهد.


در این نوشته از آیات قرآن به دو شکل استفاده شده است: یکی، چونان راهنمای فکری و مسلمات عقلی؛ دوم، به صورت متون اسلامی و شاهدی زنده برای تثبیت مذهب حق و کامل، مطابق عقل و علم، تمدن و فرهنگ زمان.


برشی از اثر


*شرایط امام و خلیفه در اسلام


1. آگاه ترین و در تمام علوم و دانش ها و عالم ترین آنها به مبانی مکتب از نظر اصول و فروع دین باشد. 2. مؤمن ترین و با تقواترین افراد ملت باشد، زیرا ایمان به محتوای یک مکتب هر چه زیادتر باشد، طبعاً شور و سوز بیشتر و در تصمیم سازی قاطع تر می گردد. 3. اخلاق و رفتار، گفتار و سکوت، قیام و قعودش، اخم و لبخند، غضب و شادمانی اش، تجسم بخش عینی و علمی مکتب و اخلاق رسول الله(ص) باشد و طبعاً از نظر شجاعت، قدرت، تدبیر، تصمیم، حکمت، سیاست و کشورداری هم، برای همه افراد زمان خود باید برتری داشته باشد و در یک کلام از خطا و گناه معصوم باشد. چنین امام گفتار، کردار، سکوت و فریادش، حجت و به منزله بیان متن مکتب می باشد. معرفت و ارتباط همه جانبه آمیخته با محبت امام معصوم، واجب شرعی است و این رابطه تا آن جا کارساز است که در عالم آخرت نیز مجسم می شود.


علاقه مندان جهت خرید اینترنتی این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی www.bustaneketab.ir مراجعه نمایند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران