سخنی قابل تأمل از امام صادق (ع) سخنی قابل تأمل از امام صادق (ع) سخنی قابل تأمل از امام صادق (ع) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
سخنی قابل تأمل از امام صادق (ع) سخنی قابل تأمل از امام صادق (ع) سخنی قابل تأمل از امام صادق (ع) سخنی قابل تأمل از امام صادق (ع) سخنی قابل تأمل از امام صادق (ع)

سخنی قابل تأمل از امام صادق (ع)

امام صادق (ع) در روایتی به موضوع دنیا و دلخوش کردن به آن اشاره کرده‌اند.

پایگاه اطلاع رسانی حج، روایت زیر را از کتاب «الخصال» منتشر می‌کند.


امام صادق (ع):


إن کانَتِ الدُّنیا فانِیَةً فَالطُّمَأنینَةُ إلَیها لِماذا؟!


اگر دنیا نابودشدنی است، پس دلخوش کردن به آن چرا؟!


الخصال، ص ۴۵۰، ح ۵۵
مطالب مرتبط

نظرات کاربران