برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مسکن حج تمتع 1401 برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مسکن حج تمتع 1401 برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مسکن حج تمتع 1401 بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مسکن حج تمتع 1401 برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مسکن حج تمتع 1401 برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مسکن حج تمتع 1401 برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مسکن حج تمتع 1401 برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مسکن حج تمتع 1401

برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مسکن حج تمتع 1401

نخستین جلسه کمیسیون مسکن حج تمتع 1401 با حضور مسئولان سازمان حج و زیارت برگزار شد.

نخستین جلسه کمیسیون مسکن حج تمتع 1401 با حضور رئیس سازمان حج و زیارت، معاونین امور حج و زیارت وتوسعه مدیریت و منابع و چند تن از دست اندرکاران اسکان حج و عمره برگزار شد.


در این جلسه اهداف و سیاست های اجاره مسکن با توجه به دستورالعمل های بهداشتی و شرایط خاص اسکان درشرایط بهداشتی حج تمتع پیش رو بحث و بررسی شد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران