سال 80 هجری شمسی، 1422 هجری قمری سال 80 هجری شمسی، 1422 هجری قمری سال 80 هجری شمسی، 1422 هجری قمری بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
سال 80 هجری شمسی، 1422 هجری قمری سال 80 هجری شمسی، 1422 هجری قمری سال 80 هجری شمسی، 1422 هجری قمری سال 80 هجری شمسی، 1422 هجری قمری سال 80 هجری شمسی، 1422 هجری قمری

سال 80 هجری شمسی، 1422 هجری قمری

بسم‌‌اللَّه‌‌الرحمن‌‌الرحیم‌ والحمداللَّه رب العالمین والصلوةوالسلام على سیدالبریّة محمد و آله الطاهرین و على صحبةالمخلصین و السلام على عباداللَّه الصالحین. قال اللَّه تعالى: انّ هذ امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون.

بسم‌‌اللَّه‌‌الرحمن‌‌الرحيم‌

والحمداللَّه رب العالمين والصلوةوالسلام على سيدالبريّة محمد و آله الطاهرين و على صحبةالمخلصين و السلام على عباداللَّه الصالحين. قال اللَّه تعالى: انّ هذ امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون.

حج كه آرزوى دينداران و بهشت ذاكران و فرصت صالحان است، بار ديگر فرارسيده‌است. از سراسر جهان امسال نيز جمعى به اين ميهمانى عمومى راه يافته‌اند. غرقه‌شدن در فضاى نورانى عبادت و خشوع و يادآورى خاطرات صدر اسلام و جستجو از نشانه‌هاى فلاح و عزت كه اين قطعه از زمين را در آسمانهاى دور دست تاريخ، چون خورشيدى تابناك نشان ميدهد، نخستين بهره‌هاى دل و ذهنِ مسافر تشنه و هوشيار است.

در اينجا تار و پود تعلّقات و آلودگيها و غفلتها، همراه با لباس و زيور جسمانى، هرچند بطور موقّت از آدمى جدا مى‌شود و سپيد جامه‌ى احرام، صفا و پاكى و يكرنگى را بر جسمها و دلها چيره ميسازد. راه براى ديدن و شنيدن و فهميدنى كه مايه‌ى رستگارى ابدى است گشوده ميگردد؛ جوانه‌هاى صلاح و معرفت و برادرى اسلامى، سرسبز ميشود، و دست هدايت الهى نمايان ميگردد.

اينجا اردوگاه بزرگ امت اسلامى، است؛ جايگاه تمرين خدائى و مردمى شدن، از «خود»هاى دروغين و شرك آلود بيرون جستن، و به «خود» حقيقى و ا لهى پيوستن. اينجا جايگاه برائت از ديو و دَد و شيطان و پيوستن به جنود رحمان است. جايگاه تجديد عهدِ: ان لا تعبدواالشيطان و پاسخ به: ان اللَّه برىٌ من المشركين و رسولُه است. اينجا محلّ تجلى امت واحده‌ى اسلامى و مظهر عزّت معنوى و قدرت بشرى مسلمانان است.

اين ويژگيها در روزگار ما كه تقابل حق و باطل و نيروهاى خير و شر، در مرحله‌ى خطير و حسّاسى است، معناى بارزترى يافته است.

امروز نداى پيامبر رحمت، رساتر از هميشه به گوش ميرسد، و دعوت اسلام كه دعوت به عدالت و آزادگى و رستگارى است، با طَنين بيشترى شنيده ميشود. پاره‌هاى شب سياه استكبار و ظلم و خودكامگى از سوئى و جهل و خرافه و فريب ازسوى ديگر، بشر را بيش از گذشته، نيازمندِ نور رستگارى و تشنه‌ى عدل و صلح و برادرى كرده است. امروز نداى ملكوتى: تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الاّ نعبد الاّاللَّه.. كه ردِّ خداوندان زور و زر و صف آرائى در برابر ستم و ستمگر است، گوش و دل اسيران و ستمديدگان را بيش از هميشه مينوازد، و مژده‌ى: انّ‌اللَّه على نصرهم لقدير، به آنان دلگرمى و اميد مى‌بخشد.

نخستين مخاطب اين الهام خدائى ملتهاى مسلمانند. بيدارى اسلامى، شرق و غربِ جهان اسلام را به جنب و جوش آورده و احساس هويّت و شخصيّت را در آنان باز آفريده است. پرچم عزت و اقتدار اسلامى در ايران به اهتزاز در آمده؛ ملت مظلوم فلسطين با تمسك به شعار اسلام، افقهاى صهيونيزم را به يأس و ناكامى انباشته؛ جوانان در كشورهاى اسلامى به‌ميدان مطالبات آرمانى پانهاده و در برابر تجاوزگران و مستكبران عالم تهديدى بزرگ آفريده‌اند.

امروز به رغم تهمتها و تحريفهائى كه به وسيله‌ى مراكز تبليغى صهيونيستى و استكبارى، سيل‌آسا به سوى اسلام و مناديان شجاع و فداكارش جارى است، تفكر اسلام ناب محمدى صلى اللَّه عليه و آله چهره‌ى خود را براى مردم جهان بتدريج آشكار ساخته است. بتدريج همه در مييابند كه اسلام دين عدل و آزادى و رستگارى است، دين خرد و انديشه و دانش است. اسلام، دينِ زندگى است، امّا زندگى تهى از شرف و آزادگى و عزت را مرگ ميشمارد. دينِ عقلانيت است، اما با نفسانيتى كه خود را عقلانيت مينماياند و دستمايه‌ى همان كسانى است كه پيامبران خدا را مجنون ميخواندند، مبارزه ميكند. دين اتحاد و برادرى و صلح جهانى است، اما اتحاد ظالم با مظلوم و فشردن دست جلاد بر سر جنازه‌ى شهيدان عدالت را خيانت ميشمرد. دينِ واقع بينى و حسابگرى است، اما توجيه ستمهاى جهانى بنام واقع بينى را گناه ميداند. دين احكام جاودانه است، اما جمود و قشرى گرى را نمى‌پذيرد. دين اجتهاد و نوانديشى است، اما بدعتگذارى و التقاط را رد ميكند. دين گذشت و اغماض است، اما ظلم‌پذيرى و ذلت را مُجاز نميداند. دين تمدن و علم و آبادانى است، اما علمى را كه وسيله‌ى بردگى و كشتار ملتها و تمدنى را كه دستاويز تحقير انسانها باشد، جهل و وحشيگرى ميشمرد. دين جهاد است، اما جنگ بى منطق و قدرت طلبانه را جهاد نمى‌نامد. دين عزت و قدرت و حاكميت است، اما اين را دستمايه‌ى توجيه وسائل ناشرافتمند نمى‌سازد.

اسلام، پاسدار حُرمَت و حقوق انسانها است، تضمين كننده اخلاق و فضيلت است، منادى آرامش و امنيت است. زشت‌ترين دروغ و ناجوانمردانه‌ترين تهمت را كسانى مرتكب ميشوند كه اسلام را در مقابله با حقوق بشر و مدنيت و امنيت قلمداد كرده و اين را وسيله‌ئى براى توجيه قدرت‌طلبى ظالمانه‌ى خود بر عليه ملتهاى مسلمان قرار ميدهند.

ملتهاى مسلمان! علماى دين! روشنفكران، جوانان و غيرتمندان جهان اسلام!

امت اسلام اينك در تير رس انواع تهديدها و اهانتها است، استكبارِ عنان‌گسيخته به‌سردمدارى رژيم آمريكا و دلاّلى و آتش افروزى رژيم صهيونيستى، از تجزيه و گسست ملتهاى اسلامى بيشترين سوءاستفاده را ميبرد. قيام خونين ملت فلسطين و پرچم پر افتخار انتفاضه، طرّاحان سياسى استكبار را خشمگين و سراسيمه كرده و آنان را به اعمال گستاخانه و قدرت‌نمائى ديوانه وار وسوسه ميكند. حوادث شهريور ماه نيويورك بهانه‌ى زورگوئيهاى روزافزون كاخ سفيد و جنايتهاى بيسابقه‌ى دولت صهيونيست در فلسطين شده است. پس از عمليات فاجعه بارى كه آمريكا در افغانستان به بار آورد، چهره نظامى و خشن دولت ايالات متحده، روز بروز بيش از گذشته فضاى جهانى را به ناامنى و جنگ و كشتار تهديد ميكند. مبارزه با تروريسم و دفاع از صلح در خاورميانه به بهانه‌هائى براى خشونت‌طلبى و زورگوئى آمريكا و پوششى براى سلطه‌طلبى و دست‌اندازى به منافع و منابع حياتى ملتها تبديل شده‌اند.

شوخى زشتى است كه بانى بيشترين ترورها، و به راه اندازنده‌ى بيشترين كودتاها، و توليد كننده‌ى مهلكترين سلاحها، و پشتيبانى كننده‌ى خطرناكترين تروريستها، مدّعى رهبرى مبارزه‌ى بحقِّ جهانى با تروريسم باشد. و طعنه زنىِ وقيحانه‌ئى به حقيقت است كه كشتار زن و مرد و كودك فلسطينى و خراب كردن خانه‌ى فلسطينيان بر سرشان و بيرون راندن آنان از ميهن آباء و اجداديشان، طرفدارى و دفاع از صلح نام گيرد.

ايران اسلامى ازسوى سردمداران كاخ سفيد به اخلال در روند صلح خاورميانه متصف ميگردد. غافل از اينكه تجاوز ناعادلانه به حقوق ملت فلسطين و غصب سرزمين آنان كه بدروغ، صلح نام گرفته است براى ناكامى و بى سرانجامىِ خود، محتاج اخلال كسى و دولتى نيست. اين روند ظالمانه به خودىِ خود، محكوم به زوال و ناكامى است، و بيدارى غيورانه و فداكارانه‌ى امروز ملت فلسطين از نشانه‌هاى حتمى آن است.

ايران اسلامى پرچم اسلامِ عزّتمند و و روشن بين و رستگار كننده و آزاديبخش را با تهديد زورگويانه‌ى مستكبران از دست فرو نمى‌نهد. ايران اسلامى تروريسم را دشمن سعادت بشر ميداند و بهاى گزافى را در مبارزه با تروريستهاى دست پرورده‌ى آمريكا و اسرائيل پرداخته است. ايران اسلامى تسليم زور و تهديد و مرعوب چهره‌ى عبوس استكبار نمى‌شود. ملت و دولت ايران مواضع شجاعانه و مستقل و خردمندانه‌ى خود را كه درس ماندگار امام‌خمينى عظيم است، قدر ميدانند و از آن دفاع ميكنند. راهپيمائى پر صلابت و سراسرى ملت ايران در 22 بهمن امسال پاسخ هوشمندانه‌ئى بود به ياوه‌سرايانى كه به گمان باطل خود خواستند ميان مردم و نظام اسلامى يا ميان اركان اصلى نظام، جدائى و فاصله را القاء و يا تبليغ كنند. ملت و دولت ايران تهديدها و جنگ‌افروزيهاى آمريكا را كه حاكى از تجاوزطلبى و وحشيگرى است محكوم ميكنند و منطق ضعيف و رويكرد خشونت‌طلبى آن رژيم را نشانه‌ى ضعفها و گسست‌هاى اساسى و عميق در بنيان نظام ظالمانه‌ى استكبارى ميدانند.

ملت و دولت ايران، ملتهاى برادر را به اتحاد فرا ميخوانند و دست برادرى به‌سوى آنان دراز ميكنند؛ علماء و روشنفكران و سياستمداران و دنياى اسلام درس وحدت و استقامت و معرفت را براى ملتهاى خود تكرار كنند و جوانان بالنده‌ى اين نسل را براى روياروئى با حوادث بزرگ و به دوش گرفتن بار امانتى سنگين و شالوده‌ريزى امت متحد و يكپارچه‌ى اسلام آماده سازند.

حج، نقطه‌ى آغاز و منبع لايزالى براى اين مجاهدت عظيم و مبارك است.

از خداوند متعال ميخواهم كه همه‌ى شما را با ذخيره‌ئى سرشار از معنويت و معرفت به‌ميهن‌هاى خود بازگرداند و دعاى حضرت ولىّ‌اللَّه‌الاعظم را شامل حال امت اسلامى فرمايد.

والسلام عليكم و رحمةاللَّه - سيدعلى خامنه‌‌اى‌
مطالب مرتبط

نظرات کاربران

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; width:100%; height:285px; overflow:hidden" src="about:blank">