سال 80 هجری شمسی، 1422 هجری قمری

بسم‌‌اللَّه‌‌الرحمن‌‌الرحیم‌ والحمداللَّه رب العالمین والصلوةوالسلام على سیدالبریّة محمد و آله الطاهرین و على صحبةالمخلصین و السلام على عباداللَّه الصالحین. قال اللَّه تعالى: انّ هذ امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون.

بسم‌‌اللَّه‌‌الرحمن‌‌الرحيم‌

والحمداللَّه رب العالمين والصلوةوالسلام على سيدالبريّة محمد و آله الطاهرين و على صحبةالمخلصين و السلام على عباداللَّه الصالحين. قال اللَّه تعالى: انّ هذ امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون.

حج كه آرزوى دينداران و بهشت ذاكران و فرصت صالحان است، بار ديگر فرارسيده‌است. از سراسر جهان امسال نيز جمعى به اين ميهمانى عمومى راه يافته‌اند. غرقه‌شدن در فضاى نورانى عبادت و خشوع و يادآورى خاطرات صدر اسلام و جستجو از نشانه‌هاى فلاح و عزت كه اين قطعه از زمين را در آسمانهاى دور دست تاريخ، چون خورشيدى تابناك نشان ميدهد، نخستين بهره‌هاى دل و ذهنِ مسافر تشنه و هوشيار است.

در اينجا تار و پود تعلّقات و آلودگيها و غفلتها، همراه با لباس و زيور جسمانى، هرچند بطور موقّت از آدمى جدا مى‌شود و سپيد جامه‌ى احرام، صفا و پاكى و يكرنگى را بر جسمها و دلها چيره ميسازد. راه براى ديدن و شنيدن و فهميدنى كه مايه‌ى رستگارى ابدى است گشوده ميگردد؛ جوانه‌هاى صلاح و معرفت و برادرى اسلامى، سرسبز ميشود، و دست هدايت الهى نمايان ميگردد.

اينجا اردوگاه بزرگ امت اسلامى، است؛ جايگاه تمرين خدائى و مردمى شدن، از «خود»هاى دروغين و شرك آلود بيرون جستن، و به «خود» حقيقى و ا لهى پيوستن. اينجا جايگاه برائت از ديو و دَد و شيطان و پيوستن به جنود رحمان است. جايگاه تجديد عهدِ: ان لا تعبدواالشيطان و پاسخ به: ان اللَّه برىٌ من المشركين و رسولُه است. اينجا محلّ تجلى امت واحده‌ى اسلامى و مظهر عزّت معنوى و قدرت بشرى مسلمانان است.

اين ويژگيها در روزگار ما كه تقابل حق و باطل و نيروهاى خير و شر، در مرحله‌ى خطير و حسّاسى است، معناى بارزترى يافته است.

امروز نداى پيامبر رحمت، رساتر از هميشه به گوش ميرسد، و دعوت اسلام كه دعوت به عدالت و آزادگى و رستگارى است، با طَنين بيشترى شنيده ميشود. پاره‌هاى شب سياه استكبار و ظلم و خودكامگى از سوئى و جهل و خرافه و فريب ازسوى ديگر، بشر را بيش از گذشته، نيازمندِ نور رستگارى و تشنه‌ى عدل و صلح و برادرى كرده است. امروز نداى ملكوتى: تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الاّ نعبد الاّاللَّه.. كه ردِّ خداوندان زور و زر و صف آرائى در برابر ستم و ستمگر است، گوش و دل اسيران و ستمديدگان را بيش از هميشه مينوازد، و مژده‌ى: انّ‌اللَّه على نصرهم لقدير، به آنان دلگرمى و اميد مى‌بخشد.

نخستين مخاطب اين الهام خدائى ملتهاى مسلمانند. بيدارى اسلامى، شرق و غربِ جهان اسلام را به جنب و جوش آورده و احساس هويّت و شخصيّت را در آنان باز آفريده است. پرچم عزت و اقتدار اسلامى در ايران به اهتزاز در آمده؛ ملت مظلوم فلسطين با تمسك به شعار اسلام، افقهاى صهيونيزم را به يأس و ناكامى انباشته؛ جوانان در كشورهاى اسلامى به‌ميدان مطالبات آرمانى پانهاده و در برابر تجاوزگران و مستكبران عالم تهديدى بزرگ آفريده‌اند.

امروز به رغم تهمتها و تحريفهائى كه به وسيله‌ى مراكز تبليغى صهيونيستى و استكبارى، سيل‌آسا به سوى اسلام و مناديان شجاع و فداكارش جارى است، تفكر اسلام ناب محمدى صلى اللَّه عليه و آله چهره‌ى خود را براى مردم جهان بتدريج آشكار ساخته است. بتدريج همه در مييابند كه اسلام دين عدل و آزادى و رستگارى است، دين خرد و انديشه و دانش است. اسلام، دينِ زندگى است، امّا زندگى تهى از شرف و آزادگى و عزت را مرگ ميشمارد. دينِ عقلانيت است، اما با نفسانيتى كه خود را عقلانيت مينماياند و دستمايه‌ى همان كسانى است كه پيامبران خدا را مجنون ميخواندند، مبارزه ميكند. دين اتحاد و برادرى و صلح جهانى است، اما اتحاد ظالم با مظلوم و فشردن دست جلاد بر سر جنازه‌ى شهيدان عدالت را خيانت ميشمرد. دينِ واقع بينى و حسابگرى است، اما توجيه ستمهاى جهانى بنام واقع بينى را گناه ميداند. دين احكام جاودانه است، اما جمود و قشرى گرى را نمى‌پذيرد. دين اجتهاد و نوانديشى است، اما بدعتگذارى و التقاط را رد ميكند. دين گذشت و اغماض است، اما ظلم‌پذيرى و ذلت را مُجاز نميداند. دين تمدن و علم و آبادانى است، اما علمى را كه وسيله‌ى بردگى و كشتار ملتها و تمدنى را كه دستاويز تحقير انسانها باشد، جهل و وحشيگرى ميشمرد. دين جهاد است، اما جنگ بى منطق و قدرت طلبانه را جهاد نمى‌نامد. دين عزت و قدرت و حاكميت است، اما اين را دستمايه‌ى توجيه وسائل ناشرافتمند نمى‌سازد.

اسلام، پاسدار حُرمَت و حقوق انسانها است، تضمين كننده اخلاق و فضيلت است، منادى آرامش و امنيت است. زشت‌ترين دروغ و ناجوانمردانه‌ترين تهمت را كسانى مرتكب ميشوند كه اسلام را در مقابله با حقوق بشر و مدنيت و امنيت قلمداد كرده و اين را وسيله‌ئى براى توجيه قدرت‌طلبى ظالمانه‌ى خود بر عليه ملتهاى مسلمان قرار ميدهند.

ملتهاى مسلمان! علماى دين! روشنفكران، جوانان و غيرتمندان جهان اسلام!

امت اسلام اينك در تير رس انواع تهديدها و اهانتها است، استكبارِ عنان‌گسيخته به‌سردمدارى رژيم آمريكا و دلاّلى و آتش افروزى رژيم صهيونيستى، از تجزيه و گسست ملتهاى اسلامى بيشترين سوءاستفاده را ميبرد. قيام خونين ملت فلسطين و پرچم پر افتخار انتفاضه، طرّاحان سياسى استكبار را خشمگين و سراسيمه كرده و آنان را به اعمال گستاخانه و قدرت‌نمائى ديوانه وار وسوسه ميكند. حوادث شهريور ماه نيويورك بهانه‌ى زورگوئيهاى روزافزون كاخ سفيد و جنايتهاى بيسابقه‌ى دولت صهيونيست در فلسطين شده است. پس از عمليات فاجعه بارى كه آمريكا در افغانستان به بار آورد، چهره نظامى و خشن دولت ايالات متحده، روز بروز بيش از گذشته فضاى جهانى را به ناامنى و جنگ و كشتار تهديد ميكند. مبارزه با تروريسم و دفاع از صلح در خاورميانه به بهانه‌هائى براى خشونت‌طلبى و زورگوئى آمريكا و پوششى براى سلطه‌طلبى و دست‌اندازى به منافع و منابع حياتى ملتها تبديل شده‌اند.

شوخى زشتى است كه بانى بيشترين ترورها، و به راه اندازنده‌ى بيشترين كودتاها، و توليد كننده‌ى مهلكترين سلاحها، و پشتيبانى كننده‌ى خطرناكترين تروريستها، مدّعى رهبرى مبارزه‌ى بحقِّ جهانى با تروريسم باشد. و طعنه زنىِ وقيحانه‌ئى به حقيقت است كه كشتار زن و مرد و كودك فلسطينى و خراب كردن خانه‌ى فلسطينيان بر سرشان و بيرون راندن آنان از ميهن آباء و اجداديشان، طرفدارى و دفاع از صلح نام گيرد.

ايران اسلامى ازسوى سردمداران كاخ سفيد به اخلال در روند صلح خاورميانه متصف ميگردد. غافل از اينكه تجاوز ناعادلانه به حقوق ملت فلسطين و غصب سرزمين آنان كه بدروغ، صلح نام گرفته است براى ناكامى و بى سرانجامىِ خود، محتاج اخلال كسى و دولتى نيست. اين روند ظالمانه به خودىِ خود، محكوم به زوال و ناكامى است، و بيدارى غيورانه و فداكارانه‌ى امروز ملت فلسطين از نشانه‌هاى حتمى آن است.

ايران اسلامى پرچم اسلامِ عزّتمند و و روشن بين و رستگار كننده و آزاديبخش را با تهديد زورگويانه‌ى مستكبران از دست فرو نمى‌نهد. ايران اسلامى تروريسم را دشمن سعادت بشر ميداند و بهاى گزافى را در مبارزه با تروريستهاى دست پرورده‌ى آمريكا و اسرائيل پرداخته است. ايران اسلامى تسليم زور و تهديد و مرعوب چهره‌ى عبوس استكبار نمى‌شود. ملت و دولت ايران مواضع شجاعانه و مستقل و خردمندانه‌ى خود را كه درس ماندگار امام‌خمينى عظيم است، قدر ميدانند و از آن دفاع ميكنند. راهپيمائى پر صلابت و سراسرى ملت ايران در 22 بهمن امسال پاسخ هوشمندانه‌ئى بود به ياوه‌سرايانى كه به گمان باطل خود خواستند ميان مردم و نظام اسلامى يا ميان اركان اصلى نظام، جدائى و فاصله را القاء و يا تبليغ كنند. ملت و دولت ايران تهديدها و جنگ‌افروزيهاى آمريكا را كه حاكى از تجاوزطلبى و وحشيگرى است محكوم ميكنند و منطق ضعيف و رويكرد خشونت‌طلبى آن رژيم را نشانه‌ى ضعفها و گسست‌هاى اساسى و عميق در بنيان نظام ظالمانه‌ى استكبارى ميدانند.

ملت و دولت ايران، ملتهاى برادر را به اتحاد فرا ميخوانند و دست برادرى به‌سوى آنان دراز ميكنند؛ علماء و روشنفكران و سياستمداران و دنياى اسلام درس وحدت و استقامت و معرفت را براى ملتهاى خود تكرار كنند و جوانان بالنده‌ى اين نسل را براى روياروئى با حوادث بزرگ و به دوش گرفتن بار امانتى سنگين و شالوده‌ريزى امت متحد و يكپارچه‌ى اسلام آماده سازند.

حج، نقطه‌ى آغاز و منبع لايزالى براى اين مجاهدت عظيم و مبارك است.

از خداوند متعال ميخواهم كه همه‌ى شما را با ذخيره‌ئى سرشار از معنويت و معرفت به‌ميهن‌هاى خود بازگرداند و دعاى حضرت ولىّ‌اللَّه‌الاعظم را شامل حال امت اسلامى فرمايد.

والسلام عليكم و رحمةاللَّه - سيدعلى خامنه‌‌اى‌
مطالب مرتبط

نظرات کاربران

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; width:100%; height:285px; overflow:hidden" src="about:blank">