عملی که انسان را راهی وادی نفاق می‌کند عملی که انسان را راهی وادی نفاق می‌کند عملی که انسان را راهی وادی نفاق می‌کند بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
عملی که انسان را راهی وادی نفاق می‌کند عملی که انسان را راهی وادی نفاق می‌کند عملی که انسان را راهی وادی نفاق می‌کند عملی که انسان را راهی وادی نفاق می‌کند عملی که انسان را راهی وادی نفاق می‌کند

عملی که انسان را راهی وادی نفاق می‌کند

رسول اکرم (ص) در روایتی به عملی که انسان را راهی وادی نفاق می‌کند، اشاره کرده‌اند.

پایگاه اطلاع رسانی حج، روایت زیر را از کتاب «مجموعة ورّام» منتشر می‌کند.


پیامبر خدا (ص):


إنّ الکذبَ بابٌ مِن أبوابِ النِّفاقِ.


دروغ، دری از درهای نفاق است.


مجموعة ورّام، ج ۱، ص ۱۱۳
مطالب مرتبط

نظرات کاربران