احرام لباس خدایی شدن + گزارش تصویری احرام لباس خدایی شدن + گزارش تصویری احرام لباس خدایی شدن + گزارش تصویری بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
احرام لباس خدایی شدن + گزارش تصویری احرام لباس خدایی شدن + گزارش تصویری احرام لباس خدایی شدن + گزارش تصویری احرام لباس خدایی شدن + گزارش تصویری احرام لباس خدایی شدن + گزارش تصویری

احرام لباس خدایی شدن + گزارش تصویری

سیاه ، سفید ، فقیر و غنی ، پادشاه و رعیت ، و هر که هستی ، باید سفید پوش شوی.

...وحالا وقت شیدایی فرا رسیده است،وقت زلزله دل ها....


دلها بدجوری بی تاب شده است.


به میقات می رویم،به مسجد شجره،همان جا که درس یک جا شدن ، همرنگ شدن و یکپارچگی را باید آموخت.


سیاه ، سفید ، فقیر  وغنی ، پادشاه و رعیت ، و هر که هستی ، باید سفید پوش شوی و این رمزی است که به زودی آن را می یابی.


اینک خود را برای اولین لبیک آماده کن، اما نه!کمی صبر کن،دلت را خانه تکانی کرده ای؟نکند زنگار دنیا در قلبت باقی مانده باشد؟


می خواهی به خانه خدا بروی؟رسم عاشقی را خوب آموخته ای؟پس نماز بگذار و پرنده دلت را پرواز بده...


...چشم ها سخت در انتظارند و حریصانه در دیدن مغناطیس دل ها لحظه شماری می کنند؛همان مغناطیسی که نه مرز می شناسد،نه رنگ و نژاد.


به نزدیکی مسجد الحرام که می رسی ، صدای قلبت را می شنوی.مهیا شو! چیز دیگری نمانده است،فقط یک گام


.....وچه رازی است میان تو و نخستین نگاه...

مطالب مرتبط

نظرات کاربران