راز و نیاز با پروردگار در مسجدالحرام + گزارش تصویری راز و نیاز با پروردگار در مسجدالحرام + گزارش تصویری راز و نیاز با پروردگار در مسجدالحرام + گزارش تصویری بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
راز و نیاز با پروردگار در مسجدالحرام + گزارش تصویری راز و نیاز با پروردگار در مسجدالحرام + گزارش تصویری راز و نیاز با پروردگار در مسجدالحرام + گزارش تصویری راز و نیاز با پروردگار در مسجدالحرام + گزارش تصویری راز و نیاز با پروردگار در مسجدالحرام + گزارش تصویری

راز و نیاز با پروردگار در مسجدالحرام + گزارش تصویری

کعبه، بهترین مکان جهت راز و نیاز با خداوند بی نیاز و مناجات با ذات پاک پروردگار است.

کنار خانه خدا، کعبه، بهترین مکان جهت راز و نیاز با خداوند بی نیاز و مناجات با ذات پاک پروردگار است.


آنجا مکانی است که پیامبران الهی و امامان پاک نماز می گزاردند و دست دعا به سوی معبود برداشته و با محبوب خویش عاشقانه سخن می گفتند. آنجا مکانی است که مشتاقان و دردمندان، امیدواران و بیدار دلان به گرد «بیت الله» حلقه زده و با «رب البیت» در خلوت شب زمزمه می کنند. آنجا مکانی است که آوارگان و شکوه داران، بزرگان و برگزیدگان با آگاهی و معرفت و با شعور و شناخت سر بر خاک می سایند و به سجده می روند و با درد و داغ و سوز و گداز اشک می ریزند و گریه می کنند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران