آغاز مرحله جدید از مراحل تکمیلی پروژه صحن عقیله+گزارش عکس
آغاز مرحله جدید از مراحل تکمیلی پروژه صحن عقیله+گزارش عکس
آغاز مرحله جدید از مراحل تکمیلی پروژه صحن عقیله+گزارش عکس
بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
آغاز مرحله جدید از مراحل تکمیلی پروژه صحن عقیله+گزارش عکس
آغاز مرحله جدید از مراحل تکمیلی پروژه صحن عقیله+گزارش عکس
آغاز مرحله جدید از مراحل تکمیلی پروژه صحن عقیله+گزارش عکس
آغاز مرحله جدید از مراحل تکمیلی پروژه صحن عقیله+گزارش عکس
آغاز مرحله جدید از مراحل تکمیلی پروژه صحن عقیله+گزارش عکس

آغاز مرحله جدید از مراحل تکمیلی پروژه صحن عقیله+گزارش عکس

ساخت و تکمیل صحن حضرت زینب (س) در جوار حرم حسینی ادامه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، در ادامه مراحل ساخت و تکمیل صحن عقیله حضرت زینب (س) از طرح های توسعه حرم حسینی، تصاویری از این پروژه عظیم را مشاهده می کنیم.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران