کتاب«فلسطین و روز خشم سرخ» روایتی از وضعیت ملت فلسطین و پروژه صهیونیسم کتاب«فلسطین و روز خشم سرخ» روایتی از وضعیت ملت فلسطین و پروژه صهیونیسم کتاب«فلسطین و روز خشم سرخ» روایتی از وضعیت ملت فلسطین و پروژه صهیونیسم بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
کتاب«فلسطین و روز خشم سرخ» روایتی از وضعیت ملت فلسطین و پروژه صهیونیسم کتاب«فلسطین و روز خشم سرخ» روایتی از وضعیت ملت فلسطین و پروژه صهیونیسم کتاب«فلسطین و روز خشم سرخ» روایتی از وضعیت ملت فلسطین و پروژه صهیونیسم کتاب«فلسطین و روز خشم سرخ» روایتی از وضعیت ملت فلسطین و پروژه صهیونیسم کتاب«فلسطین و روز خشم سرخ» روایتی از وضعیت ملت فلسطین و پروژه صهیونیسم

کتاب«فلسطین و روز خشم سرخ» روایتی از وضعیت ملت فلسطین و پروژه صهیونیسم

کتاب ««فلسطین ویوم الغضب الأحمر- إضاءات کاشفة ورؤیة خاصة» نوشته «عطیه عبدالله عطیه» نویسنده اردنی درباره فلسطین و صهیونیسم در اردن منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری ها، انتشارات یافا در اردن اخیرا کتاب جدیدی با عنوان «فلسطین ویوم الغضب الأحمر- إضاءات کاشفة ورؤیة خاصة»  (فلسطین و روز خشم سرخ- نورهای آشکار و دیدی خاص) نوشته «عطیه عبدالله عطیه» نویسنده و ادیب اردنی و عضو انجمن نویسندگان اردن و عضو اتحادیه ادباء و نویسندگان عرب را چاپ و منتشر کرد.


این کتاب در 211 صفحه در قطع متوسط و در 12 فصل منتشر شده است. این کتاب بیست و پنجمین تالیف این نویسنده است.


این کتاب در 211 صفحه در قطع متوسط و در 12 فصل منتشر شده است.


فصل اول این کتاب در چهار بخش است. بخش اول «حرکت به سمت قدرت» است، در این بخش نویسنده به کوتاهی رسانه‌ها در نپرداختن به مسئله فلسطین اشاره دارد. بخش دوم با عنوان « از سقوط تا حرکت» است، در این بخش در مورد وضعیت تعدادی از کشورهای عربی تا امروز می پردازد.


بخش سوم «تربیت و آموزش و مسئله فلسطین» است. در این نویسنده به ضعف برنامه‌های درسی در پرداختن به مسئله فلسطین به عنوان یک مسئله ضروری عربی اشاره دارد که باید در برنامه‌های درسی ماندگار باشد. بخش چهارم با عنوان «گفتمان دینی و مسئله فلسطین» است.


فصل دوم این کتاب شامل دو بخش است. بخش اول  به مطالبی پرداخته شده تا زمینه ساز بخش دوم باشد. بخش دوم با عنوان «ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی» به صراحت به آیات قرآنی اشاره دارد که درباره یهودیان و بنی اسرائیل صحبت می کند.


فصل سوم نیز دو بخش دارد. بخش اول با عنوان «تورات جدید» و بخش دوم با عنوان «لکه ننگ» است. در این دو بخش به «پروتکل‌های حکمای صهیون» پرداخته شده است.


اما فصل چهارم با عنوان «نژادپرستی» است که دو بخش دارد. بخش اول «اسلام و صهیونیسم» و بخش دوم « در اعماق زباله‌های تاریخ» است. در این دو بخش انتقاد درباره نژادپرستی صهیونیستی و متهم کردن مسلمانان به نژادپرستی است. در حالی که مفهوم نژادپرستی در میان عربها و مسلمانان با آنچه دشمنان فکر می کنند، متفاوت است.


فصل پنجم با عنوان «ترویسم» است. این فصل  پنج بخش دارد. بخش اول «محصول صهیونیستی»، بخش دوم « در مراقبت‌های ویژه»، بخش سوم « وحشت و ترس»، بخش چهارم« گروهک‌های شهرک نشین» و  بخش پنجم «عندما تکون الهدنة ساحا» است. در این فصل  به تروریسم اسرائیلی صهیون پرداخته شده است.


فصل ششم با عنوان «نابودی یک ضرورت مبرم در پروژه صهیونیستی» است. این فصل به سه بخش تقسیم شد. بخش اول «انجیر و زیتون»، بخش دوم «سه گانه وحشتناک (نازیسم، فاشیسم و ​​صهیونیسم) و بخش سوم.« نابودی» است. دراین فصل از تلاش مستمر صهیونیست ها برای نابودی همه چیز از انسان و درخت و سنگ صحبت شده است.


فصل هفتم با عنوان (شخصیت یهودی و نمونه برتر!) است. بخش اول در مورد تاجر ونیز و بخش دوم در مورد «جیمز بالفور - ملت مسیحی و قانون یهودی 1848-1935» است.


فصل هشتم با عنوان (پروتکل های حاکمام عرب) است که دو بخش دارد. بخش اول «ترازوی ضرر بدون منفعت» و بخش دوم «اختلاف بر سر مناطق» است.


فصل نهم با عنوان (فلسطینیان... شکست نخوردند) است. این فصل عناوین متعددی مانند تدارک نه آمادگی ما هفت نفر بودیم!، دستکاری و بازی، الاقصی زیر پای شهرک نشینان، صدای فلسطین، اولین سلاح ما، کار فلسطینی ها و باج خواهی اسرائیل دارد.


 فصل دهم با عنوان «فلسطینی‌ها فرشته نیستند» است، این فصل به چهار بخش «ملت قربانی»، «زمان همه را تغییر می دهد»، «اطاعت پیش از اسلام» و «وقتی حقیقت باقی می ماند» تقسیم می شود.


 اما باب یازدهم با عنوان (مبارزه در اسلام)است.  فصل آخر یا دوازدهم، با عنوان «و من اکنون تفنگ دارم» به پنج بخش تقسیم می شود.


عطیه عبدالله عطیه با ذکر منابع و مآخذ و با شرح حال خود که سرشار از دستاوردهای ادبی است ، این کتاب را پایان داده است.


وی 25 کتاب شامل رمان، اندیشه، شعر، مجموعه داستان کوتاه است، به نگارش در آورده است.


عطیه در مقدمه درباره این کتاب نوشته است: این کتاب تنها کتابی تاریخی نیست که وقایع یا حوادث را روایت کند، بلکه نقاشی هنری و ترسیم کننده احساسات و رویاهای جادویی و افسون کننده فلسطینی است، گاهی صحبت می‌کنند و گاهی ساکت، گاهی غمگین و گاهی شاد.


 به طور خلاصه می توان گفت که نویسنده در کتاب خود هر آنچه را که در مورد مسئله فلسطین به ذهنش می رسید با تمام جزئیات آن با سبک ادبی جالب و ساده روایت کرده است و  در آن ادعاهای دروغین صهیونیست ها را افشا کرده است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران