برگزاری مصاحبه خادمان فرهنگی حج 1403 در دفتر بعثه منطقه قم برگزاری مصاحبه خادمان فرهنگی حج 1403 در دفتر بعثه منطقه قم برگزاری مصاحبه خادمان فرهنگی حج 1403 در دفتر بعثه منطقه قم بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
برگزاری مصاحبه خادمان فرهنگی حج 1403 در دفتر بعثه منطقه قم برگزاری مصاحبه خادمان فرهنگی حج 1403 در دفتر بعثه منطقه قم برگزاری مصاحبه خادمان فرهنگی حج 1403 در دفتر بعثه منطقه قم برگزاری مصاحبه خادمان فرهنگی حج 1403 در دفتر بعثه منطقه قم برگزاری مصاحبه خادمان فرهنگی حج 1403 در دفتر بعثه منطقه قم

برگزاری مصاحبه خادمان فرهنگی حج 1403 در دفتر بعثه منطقه قم

مصاحبه خادمان فرهنگی حج 1403 در دفتر بعثه منطقه قم انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، مصاحبه از خادمان فرهنگی حج از تاریخ 7 تا 22 اسفند در دفتر بعثه منطقه قم برگزار شد.


گفتنی است از 425 نفر از روحانیون با هدف احراز آمادگی علمی و عملی، آمادگی جسمانی، احکام و مناسک، معارف، اماکن و همچنین تسلط به رایانه، مصاحبه و ارزیابی انجام شد،


روحانیون در صورت پذیرفته شدن در مصاحبه، به عنوان خادمان فرهنگی حج 1403 به کاروانهای حج پیش رو معرفی خواهند شد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران