برگزاری مصاحبه معین و معینه های حج تمتع 1403 در بعثه خوزستان برگزاری مصاحبه معین و معینه های حج تمتع 1403 در بعثه خوزستان برگزاری مصاحبه معین و معینه های حج تمتع 1403 در بعثه خوزستان بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
برگزاری مصاحبه معین و معینه های حج تمتع 1403 در بعثه خوزستان برگزاری مصاحبه معین و معینه های حج تمتع 1403 در بعثه خوزستان برگزاری مصاحبه معین و معینه های حج تمتع 1403 در بعثه خوزستان برگزاری مصاحبه معین و معینه های حج تمتع 1403 در بعثه خوزستان برگزاری مصاحبه معین و معینه های حج تمتع 1403 در بعثه خوزستان

برگزاری مصاحبه معین و معینه های حج تمتع 1403 در بعثه خوزستان

مصاحبه خادمان فرهنگی حج تمتع پیش رو در بعثه خوزستان انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، مصاحبه معین و معینه های حج تمتع 1403 روز شنبه (11 فروردین) در دفتر نمایندگی بعثه مقتام معظم رهبری خوزستان انجام شد.


بر اساس این گزارش، محور پرسش های این مصاحبه در خصوص مسایل مربوط به احکام و مناسک، معارف و قرائت قرآن بود و میزان تسلط شرکت کنندگان به رایانه نیز بررسی شد.


گفتنی است در این آزمون معین و معینه هایی که داوطلب اعزام به حج تمتع 1403 هستند، شرکت داشتند و در صورت کسب موفقیت به عنوان خادمان فرهنگی کاروان های حج پیش رو اعزام خواهند شد. 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران