در مشهد برگزار شد،
جلسه ارزیابان کلاس های احکام و مناسک زائران حج در بعثه خراسان رضوی در مشهد برگزار شد،
جلسه ارزیابان کلاس های احکام و مناسک زائران حج در بعثه خراسان رضوی در مشهد برگزار شد،
جلسه ارزیابان کلاس های احکام و مناسک زائران حج در بعثه خراسان رضوی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
در مشهد برگزار شد،
جلسه ارزیابان کلاس های احکام و مناسک زائران حج در بعثه خراسان رضوی در مشهد برگزار شد،
جلسه ارزیابان کلاس های احکام و مناسک زائران حج در بعثه خراسان رضوی در مشهد برگزار شد،
جلسه ارزیابان کلاس های احکام و مناسک زائران حج در بعثه خراسان رضوی در مشهد برگزار شد،
جلسه ارزیابان کلاس های احکام و مناسک زائران حج در بعثه خراسان رضوی در مشهد برگزار شد،
جلسه ارزیابان کلاس های احکام و مناسک زائران حج در بعثه خراسان رضوی

در مشهد برگزار شد،
جلسه ارزیابان کلاس های احکام و مناسک زائران حج در بعثه خراسان رضوی

جلسه ارزیابان کلاس های احکام و مناسک کاروان های حج در بعثه خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

جلسه هماهنگی ارزیابان کلاس های مناسک کاروان های حج 1403 امروز در دفتر نمایندگی بعثه خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.


در این جلسه درباره شاخص ها و ملاک های ارزیابی و کیفیت برگزاری جلسات احکام و مناسک گفتگو و هماهنگی های نهایی به عمل آمد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران