رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه خبر داد

رشد ۲۲ درصدی زائران ایرانی اربعین رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه خبر داد

رشد ۲۲ درصدی زائران ایرانی اربعین رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه خبر داد

رشد ۲۲ درصدی زائران ایرانی اربعین بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه خبر داد

رشد ۲۲ درصدی زائران ایرانی اربعین رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه خبر داد

رشد ۲۲ درصدی زائران ایرانی اربعین رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه خبر داد

رشد ۲۲ درصدی زائران ایرانی اربعین رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه خبر داد

رشد ۲۲ درصدی زائران ایرانی اربعین رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه خبر داد

رشد ۲۲ درصدی زائران ایرانی اربعین
رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه خبر داد

رشد ۲۲ درصدی زائران ایرانی اربعین

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه با بیان اینکه امسال در ایام اربعین بیش از دو میلیون روادید برای زائران ایرانی صادر شد، گفت: این رقم نشاندهنده رشد ۲۲ درصدی تعداد زائران اربعین حسینی است.

مجتبي كريمي در گفت‌وگو با تسنيم؛ درباره تعداد زائران اربعين حسيني در سال 95 و ميزان رواديدهاي صادر شده اظهار كرد: امسال بيش از دو ميليون ويزاي اربعين براي متقاضياني كه قصد عزيمت به عتبات عاليات در ايام اربعين را داشتند، صادر شد.
وي ادامه داد: سال گذشته نزديك به يك ميليون و 600 هزار ويزاي اربعين حسيني صادر شد و اين رقم امسال رشد 22 درصدي پيدا كرد؛ همچنين امسال شاهد افزايش استقبال متقاضيان سفر به عتبات عاليات در اربعين حسيني بوديم.
رئيس اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه درباره قيمت ويزاهاي اربعين و تغيير آن نسبت به سال گذشته تصريح كرد: امسال تمامي ويزاهاي گروهي و انفرادي 40 دلار تعيين شده بود اما سال گذشته قيمت ويزاهاي گروهي 30 دلار و انفرادي 40 دلار بود.
كريمي عنوان كرد: امسال اكثريت زائران اربعين حسيني به قانون و دريافت ويزاي اربعين توجه جدي كردند و از اين قانونمداري آنان قدرداني مي‌كنيم.


| شناسه مطلب: 65015
اربعينمطالب مرتبط

نظرات کاربران