رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه خبر داد

رشد ۲۲ درصدی زائران ایرانی اربعین

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه با بیان اینکه امسال در ایام اربعین بیش از دو میلیون روادید برای زائران ایرانی صادر شد، گفت: این رقم نشاندهنده رشد ۲۲ درصدی تعداد زائران اربعین حسینی است.

مجتبي كريمي در گفت‌وگو با تسنيم؛ درباره تعداد زائران اربعين حسيني در سال 95 و ميزان رواديدهاي صادر شده اظهار كرد: امسال بيش از دو ميليون ويزاي اربعين براي متقاضياني كه قصد عزيمت به عتبات عاليات در ايام اربعين را داشتند، صادر شد.
وي ادامه داد: سال گذشته نزديك به يك ميليون و 600 هزار ويزاي اربعين حسيني صادر شد و اين رقم امسال رشد 22 درصدي پيدا كرد؛ همچنين امسال شاهد افزايش استقبال متقاضيان سفر به عتبات عاليات در اربعين حسيني بوديم.
رئيس اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه درباره قيمت ويزاهاي اربعين و تغيير آن نسبت به سال گذشته تصريح كرد: امسال تمامي ويزاهاي گروهي و انفرادي 40 دلار تعيين شده بود اما سال گذشته قيمت ويزاهاي گروهي 30 دلار و انفرادي 40 دلار بود.
كريمي عنوان كرد: امسال اكثريت زائران اربعين حسيني به قانون و دريافت ويزاي اربعين توجه جدي كردند و از اين قانونمداري آنان قدرداني مي‌كنيم.


| شناسه مطلب: 65015
اربعينمطالب مرتبط

نظرات کاربران