چرا وهابی­ها با کفّار و دشمنان اسلام در برابر مسلمانان همسو می­باشند؟ چرا وهابی­ها با کفّار و دشمنان اسلام در برابر مسلمانان همسو می­باشند؟ چرا وهابی­ها با کفّار و دشمنان اسلام در برابر مسلمانان همسو می­باشند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا وهابی­ها با کفّار و دشمنان اسلام در برابر مسلمانان همسو می­باشند؟ چرا وهابی­ها با کفّار و دشمنان اسلام در برابر مسلمانان همسو می­باشند؟ چرا وهابی­ها با کفّار و دشمنان اسلام در برابر مسلمانان همسو می­باشند؟ چرا وهابی­ها با کفّار و دشمنان اسلام در برابر مسلمانان همسو می­باشند؟ چرا وهابی­ها با کفّار و دشمنان اسلام در برابر مسلمانان همسو می­باشند؟

چرا وهابی­ها با کفّار و دشمنان اسلام در برابر مسلمانان همسو می­باشند؟

  وقتی که در سال 1920م انگلیس استعمارگر کشورهای اسلامی را مورد هجمه خود قرار داده و مصر و عراق را متصرف شده بود، علما و فقهای مسلمین در نجف اشرف و دانشگاه الازهر فتوای جهاد و دستور حمل سلاح را بر ضد انگلیس صادر کردند.اما وهابی­ها تحت رهبری

 
وقتي كه در سال 1920م انگليس استعمارگر كشورهاي اسلامي را مورد هجمه خود قرار داده و مصر و عراق را متصرف شده بود، علما و فقهاي مسلمين در نجف اشرف و دانشگاه الازهر فتواي جهاد و دستور حمل سلاح را بر ضد انگليس صادر كردند.اما وهابي­ها تحت رهبري پسر محمد بن عبدالوهاب بر ضد فتاواي فقهاي مسلمين به نفع انگليس استعمارگر وارد عمل شدند و رهبرشان فتواي جهاد با مسلمانان را اعلان نمود[1]
حافظ وهبه مستشار سعودي در كتاب «جزيرة العرب في القرن العشرين» مي گويد: علت اينكه ملك عبد العزيز حاكم وهابي­ها فيصل الدويش رئيس قبيله مطير را زنداني و بعد به قتل رسانيد، اين بود كه ضمير فيصل الدويش بيدار شده بود و فهميده بود كه عبد العزيز«كان لا يركع الا لاوامر انگليز» يعني ملك العزيز جز به اوامر انگليس گردن نمي دهد.و همچنين او متوجه شده بود كه عبد العزيز،فلسطين را با مشورت انگليس به يهودي­ها بخشيده است.[2]


[1] - مغنيه، محمد جواد، اينست آيين وهابيت،ص188،بي جا،بي تا.
[2] . رضوي،سيد مرتضي ،ماضي الوهابيين و حاضرهم،ص196،بيروت،الارشاد للطباعة و النشر ، بي تا.
 


| شناسه مطلب: 84318نظرات کاربران