چرا وهابیت به نفع کفار و علیه مسلمین پدید آمد؟ چرا وهابیت به نفع کفار و علیه مسلمین پدید آمد؟ چرا وهابیت به نفع کفار و علیه مسلمین پدید آمد؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا وهابیت به نفع کفار و علیه مسلمین پدید آمد؟ چرا وهابیت به نفع کفار و علیه مسلمین پدید آمد؟ چرا وهابیت به نفع کفار و علیه مسلمین پدید آمد؟ چرا وهابیت به نفع کفار و علیه مسلمین پدید آمد؟ چرا وهابیت به نفع کفار و علیه مسلمین پدید آمد؟

چرا وهابیت به نفع کفار و علیه مسلمین پدید آمد؟

   آن زمان که انگلیس دشمن دیرینه مسلمانان، کشورهای اسلامی را مورد تاخت و تاز و استعمار خویش قرار می داد،و علیه دولت بزرگ عثمانی که سد بزرگی علیه کفار غربی بود ، محمد بن عبد الوهاب مجدد عقاید و اندیشه های انحرافی ابن تیمیه با همدستی آل سعود ع

 
 آن زمان كه انگليس دشمن ديرينه مسلمانان، كشورهاي اسلامي را مورد تاخت و تاز و استعمار خويش قرار مي داد،و عليه دولت بزرگ عثماني كه سد بزرگي عليه كفار غربي بود ، محمد بن عبد الوهاب مجدد عقايد و انديشه هاي انحرافي ابن تيميه با همدستي آل سعود عليه حكومت عثماني و براي ايجاد تفرقه بين مسلمين و جدا نمودن كشور عربستان از امپراتوري عثماني به نفع استعماگران پديد آمد و  به تكفير مسلمين پرداخته و آنان را واجب القتل و مهدورالدم مي­دانست؟  اين دو  جريان چه ارتباط اثبات شده اي دارند.


| شناسه مطلب: 84319نظرات کاربران