چرا وهابی ها تمام هم و غم شان تکفیر مسلمین بوده و تحت عنوان شرک به جان مسلمین افتاده اند؟ چرا وهابی ها تمام هم و غم شان تکفیر مسلمین بوده و تحت عنوان شرک به جان مسلمین افتاده اند؟ چرا وهابی ها تمام هم و غم شان تکفیر مسلمین بوده و تحت عنوان شرک به جان مسلمین افتاده اند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا وهابی ها تمام هم و غم شان تکفیر مسلمین بوده و تحت عنوان شرک به جان مسلمین افتاده اند؟ چرا وهابی ها تمام هم و غم شان تکفیر مسلمین بوده و تحت عنوان شرک به جان مسلمین افتاده اند؟ چرا وهابی ها تمام هم و غم شان تکفیر مسلمین بوده و تحت عنوان شرک به جان مسلمین افتاده اند؟ چرا وهابی ها تمام هم و غم شان تکفیر مسلمین بوده و تحت عنوان شرک به جان مسلمین افتاده اند؟ چرا وهابی ها تمام هم و غم شان تکفیر مسلمین بوده و تحت عنوان شرک به جان مسلمین افتاده اند؟

چرا وهابی ها تمام هم و غم شان تکفیر مسلمین بوده و تحت عنوان شرک به جان مسلمین افتاده اند؟

  در عصر حاضر که استعمار جهانی با تمام امکانات فرهنگی و نظامی برای نابودی اسلام و مسلمین متحد شده­اند و بسیاری از کشورهای اسلامی را عملا تحت تسلط خود در آورده و قدس قبله اول مسلمین توسط صهیونیستهای غاصب با خون جوانان رشید فلسطینی رنگین و رنگی

 
در عصر حاضر كه استعمار جهاني با تمام امكانات فرهنگي و نظامي براي نابودي اسلام و مسلمين متحد شده­اند و بسياري از كشورهاي اسلامي را عملا تحت تسلط خود در آورده و قدس قبله اول مسلمين توسط صهيونيستهاي غاصب با خون جوانان رشيد فلسطيني رنگين و رنگين تر مي شود، چرا وهابي ها تمام هم و غم شان تكفير مسلمين بوده و تحت عنوان شرك و به جان مسلمين افتاده اند؟
به گفته استاد بوطي مسلمانان در گوشه و كنار جهان از نفاق افكني سلفيه(وهابيت) به تنگ آمده اند و مي گويند كه تنها مشكل ما در كشورهاي مختلف تفرقه افكني و دشمني است كه سلفيه در بين ما مسلمانان ايجاد مي كند و برخي از نتايج اين اختلافات تعطيلي مسجد واشنگتن توسط آمريكا براي چندين ماه مي باشد. و نيز سنگ انداري و اختلاف افكني وهابي ها در فرانسه بين مسلمانان باعث شد كه يكي از مساجد پاريس توسط حكومت فرانسه به كلي ويران گرديد.[1]
 

.[1] بوطي، دكتر سعيد رمضان، السلفيه مرحلة زينته مباركه-لامذهب اسلامي، ص 245، بيروت، دارالفكر، 1998م.
 


| شناسه مطلب: 84321نظرات کاربران