چرا وهابیت به علماء دین دیگر مذاهب توهین می­کنند؟

  ابن تیمیه هر فقیهی را که مخالف با دیدگاه او نظر و فتوی می­داد به الاغ خودش تشبیه می­کرد. وی عارف معروف ابن عربی صاحب فتوحات مکیه، و امام محمد غزالی صاحب کتاب ارزشمند احیاءعلوم الدین و امام فخررازی صاحب تفسیر مفاتیح الغیب را بسیار دشنام

 
ابن تيميه هر فقيهي را كه مخالف با ديدگاه او نظر و فتوي مي­داد به الاغ خودش تشبيه مي­كرد. وي عارف معروف ابن عربي صاحب فتوحات مكيه، و امام محمد غزالي صاحب كتاب ارزشمند احياءعلوم الدين و امام فخررازي صاحب تفسير مفاتيح الغيب را بسيار دشنام مي­داد و آنان را جوجه هاي هنود و يونان مي­خواند. خصومت و دشمني او با علماي بزرگ اسلامي به اندازه­اي شديد بوده است كه هرگاه از علامه حلي(ابن المطهر) نام مي­برد، اورا «ابن المنجس» مي­خواند.[1]
  وهابيان به پيروي از ابن تيميه، ابوحنيفه نعمان بن ثابت فقيه نامدار اهل سنت را  كه در ميان مسلمانان اهل سنت داري بيشترين پيرو و مقلدمي­باشد، از ائمه ضلال شمرده است.[2]        
آيا اين برخورد غير معقول و غير انساني وهابيان  با علماء دين از انحراف اعتقادي و اخلاقي آنان حكايت نمي كند؟


[1] . صائب، عبدالحميد، ابن تيميه في صورته الحقيقيه، ص42، بيروت، الغدير للدراسات والنشر، 1415ق.
[2] . حسن بن علي السقاف، السلفيه الوهابيه، افكارها الاساسيه و جذورهاالتاريخيه، ص73، اردن، عمان، دارالامام النووي، اول، 1423ق.
 


| شناسه مطلب: 84324نظرات کاربران