وهابی­ها با چه مجوزی به قتل و غارت مسلمین پرداخته و بارگاه صلحاء و اولیاء و اصحاب رسول الله را خراب می نمایند؟ وهابی­ها با چه مجوزی به قتل و غارت مسلمین پرداخته و بارگاه صلحاء و اولیاء و اصحاب رسول الله را خراب می نمایند؟ وهابی­ها با چه مجوزی به قتل و غارت مسلمین پرداخته و بارگاه صلحاء و اولیاء و اصحاب رسول الله را خراب می نمایند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
وهابی­ها با چه مجوزی به قتل و غارت مسلمین پرداخته و بارگاه صلحاء و اولیاء و اصحاب رسول الله را خراب می نمایند؟ وهابی­ها با چه مجوزی به قتل و غارت مسلمین پرداخته و بارگاه صلحاء و اولیاء و اصحاب رسول الله را خراب می نمایند؟ وهابی­ها با چه مجوزی به قتل و غارت مسلمین پرداخته و بارگاه صلحاء و اولیاء و اصحاب رسول الله را خراب می نمایند؟ وهابی­ها با چه مجوزی به قتل و غارت مسلمین پرداخته و بارگاه صلحاء و اولیاء و اصحاب رسول الله را خراب می نمایند؟ وهابی­ها با چه مجوزی به قتل و غارت مسلمین پرداخته و بارگاه صلحاء و اولیاء و اصحاب رسول الله را خراب می نمایند؟

وهابی­ها با چه مجوزی به قتل و غارت مسلمین پرداخته و بارگاه صلحاء و اولیاء و اصحاب رسول الله را خراب می نمایند؟

   وهابیون بر اساس کدام دلیل موجه و با کدام دلیل شرعی  ، در سال 1342ق به شهر مدینه حمله نموده و بعد از کشتن مسلمین این شهر وارد مدینه شده و تمام قبه های پاک امامان معصوم و خاندان رسول الله واصحاب گرام را کینه توزانه منهدم کرده و قبرها ر

 
 وهابيون بر اساس كدام دليل موجه و با كدام دليل شرعي  ، در سال 1342ق به شهر مدينه حمله نموده و بعد از كشتن مسلمين اين شهر وارد مدينه شده و تمام قبه هاي پاك امامان معصوم و خاندان رسول الله واصحاب گرام را كينه توزانه منهدم كرده و قبرها را با خاك يك سان نموده و حتي زمين قبرستان را كه از سنگ فرش شده بود زير و رو نموده و آن را تبديل به سنگ پاره و خاك و غبار نمودند. و تمام جواهرات و لولو يي كه در ضريح هاي مقدس بودند و نيز فرشهاي گران قيمت را به سرقت و يغما بردند و به اموال آل سعود ضميمه كردند ؟[1] سران وهابيت و آل سعود با كدام مجوز شرعي به قتل و غارت مسلمين  و دشمني با اهل­بيت (ص)و صحابه وتوهين به قبور آنان مي پردازند.


[1]. تاريخ مملكه السعوديه، ج2ص 381-382.
 


| شناسه مطلب: 84329نظرات کاربران