چرا وهابیت به احادیث جعلی و غیر صحیح تمسک می­نمایند؟ چرا وهابیت به احادیث جعلی و غیر صحیح تمسک می­نمایند؟ چرا وهابیت به احادیث جعلی و غیر صحیح تمسک می­نمایند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا وهابیت به احادیث جعلی و غیر صحیح تمسک می­نمایند؟ چرا وهابیت به احادیث جعلی و غیر صحیح تمسک می­نمایند؟ چرا وهابیت به احادیث جعلی و غیر صحیح تمسک می­نمایند؟ چرا وهابیت به احادیث جعلی و غیر صحیح تمسک می­نمایند؟ چرا وهابیت به احادیث جعلی و غیر صحیح تمسک می­نمایند؟

چرا وهابیت به احادیث جعلی و غیر صحیح تمسک می­نمایند؟

  وهابی­ها خصوصا ابن تیمیه عمده عقاید و باورها و هم چنین فروعات فقهی خود را مبتنی بر احادیثی نموده است که ضعف آنها بر کسی پوشیده نیست  ، بلکه از جمله اسرائیلیاتی است که بطلان آنها با خودشان همراه می­باشد. به عنوان مثال می توان به روا

 
وهابي­ها خصوصا ابن تيميه عمده عقايد و باورها و هم چنين فروعات فقهي خود را مبتني بر احاديثي نموده است كه ضعف آنها بر كسي پوشيده نيست  ، بلكه از جمله اسرائيلياتي است كه بطلان آنها با خودشان همراه مي­باشد. به عنوان مثال مي توان به رواياتي كه به صراحت بر تشبيه، تجسيم، رويت، حركت و نقل مكان خداوند و نزول خدا به آسمان دنيا و... دلالت دارند اشاره نمود. و حتي افسانه غرانيق را به عنوان حديث صحيح تلقي نموده و آن را در كتابهاي مختلف خود ذكر كرده است.[1]
   ابن تيميه روايات صحيح و متقني كه مورد قبول همه علماي علم رجال قرار دارند مانند حديث ثقلين، حديث غدير و ... را بدون بررسي سند آنها تضعيف كرده و مردود مي شمارد ، اما افسانه غرانيق و امثال آن را بدون بررسي سند مي پذيرد؟


[1] . ابن تيميه، احمد عبدالحليم، مجموع الفتاوي، ج10ص291 و ج 21 ص281 و منهاج السنة، ج 1ص471، موسسه قرطبه، اول 1406ق.
 


| شناسه مطلب: 84340نظرات کاربران