چرا وهابی­ها از قاتلین اصحاب پیامبر(ص) حمایت می­کنند؟ چرا وهابی­ها از قاتلین اصحاب پیامبر(ص) حمایت می­کنند؟ چرا وهابی­ها از قاتلین اصحاب پیامبر(ص) حمایت می­کنند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا وهابی­ها از قاتلین اصحاب پیامبر(ص) حمایت می­کنند؟ چرا وهابی­ها از قاتلین اصحاب پیامبر(ص) حمایت می­کنند؟ چرا وهابی­ها از قاتلین اصحاب پیامبر(ص) حمایت می­کنند؟ چرا وهابی­ها از قاتلین اصحاب پیامبر(ص) حمایت می­کنند؟ چرا وهابی­ها از قاتلین اصحاب پیامبر(ص) حمایت می­کنند؟

چرا وهابی­ها از قاتلین اصحاب پیامبر(ص) حمایت می­کنند؟

  ابن تیمیه می گوید که ما قاتل عمار را از اهل بهشت می دانیم.[1] با توجه به حدیث شریفی که از پیامبر اسلام(ص) نقل شده و در بسیاری از کتب معتبر ذکر گردیده است که وقتی عمار یاسر صحابه بزرگوار و جلیل القدر پیامبر خدا در جریان حفر خندق بر خلاف دیگر

 
ابن تيميه مي گويد كه ما قاتل عمار را از اهل بهشت مي دانيم.[1]
با توجه به حديث شريفي كه از پيامبر اسلام(ص) نقل شده و در بسياري از كتب معتبر ذكر گرديده است كه وقتي عمار ياسر صحابه بزرگوار و جليل القدر پيامبر خدا در جريان حفر خندق بر خلاف ديگران كه يك خشت را حمل مي كردند، دو تا دو تا خشت را بر مي داشت پيامبر اسلام در حالي كه خاك را از سر او پاك مي كرد فرمود: رحمت بر تو اي پسر سميه، تو را گروه باغيه مي كشد.[2]
و نيز در حديث ديگري فرموده است كه حق با عمار است.[3]


[1] . ابن تيميه احمد عبدالحليم، منهاج السنة، ج 6 ص205، موسسه قرطبه، اول، 1406ق
 . [2] ابو داود طياسي، مسند ابو داود، ج1ص84، بيروت دارالحديث، بي تا و نسائي، ابي عبدالرحمن، احمد بن شعيب، السنن الكبري، ج 5 ص155، لبنان، دار الكتب العلميه، اول ، 1411ق. و متقي هندي، كنز العمال،ج 9 ص169، بيروت، موسسه الرسالة، بي تا. و ملا علي قادي، شرح مسند ابي حنيفه، ص 245، بيروت، دارالكتب العلميه بي تا.
 [3]. كنز العمال، ج 13 ص254.
 


| شناسه مطلب: 84341نظرات کاربران