چگونه ابن تیمیه بر خلاف فرموده پیامبر(ص) علی (ع) را متهم به ستمگری می کند؟ چگونه ابن تیمیه بر خلاف فرموده پیامبر(ص) علی (ع) را متهم به ستمگری می کند؟ چگونه ابن تیمیه بر خلاف فرموده پیامبر(ص) علی (ع) را متهم به ستمگری می کند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چگونه ابن تیمیه بر خلاف فرموده پیامبر(ص) علی (ع) را متهم به ستمگری می کند؟ چگونه ابن تیمیه بر خلاف فرموده پیامبر(ص) علی (ع) را متهم به ستمگری می کند؟ چگونه ابن تیمیه بر خلاف فرموده پیامبر(ص) علی (ع) را متهم به ستمگری می کند؟ چگونه ابن تیمیه بر خلاف فرموده پیامبر(ص) علی (ع) را متهم به ستمگری می کند؟ چگونه ابن تیمیه بر خلاف فرموده پیامبر(ص) علی (ع) را متهم به ستمگری می کند؟

چگونه ابن تیمیه بر خلاف فرموده پیامبر(ص) علی (ع) را متهم به ستمگری می کند؟

  وهابی­ها بویژه ابن تیمیه به حدّی با اهل­بیت رسول خدا (ص) به خصوص با امام علی(ع) دشمنی و خصومت دارند که در راستای ابراز این کینه توزی و دشمنی اموری را به  علی بن ابی طالب (ع) نسبت داده اند  که حتی برای دشمنان پیامبر همچون کفار

 
وهابي­ها بويژه ابن تيميه به حدّي با اهل­بيت رسول خدا (ص) به خصوص با امام علي(ع) دشمني و خصومت دارند كه در راستاي ابراز اين كينه توزي و دشمني اموري را به  علي بن ابي طالب (ع) نسبت داده اند  كه حتي براي دشمنان پيامبر همچون كفار قريش و ابوسفيان  آن حضرت قائل نمي باشند و نسبت نداده اند ؟ ابن تيميه پايه گذار عقايد وهابيت مي گويد :«علي نيز ستمكار بود . او براي رياست با مردم مي جنگيد . كسي كه به خاطر رياست و اطاعت مردم انسان ها را بكشد و روي زمين گردن كشي كرده و فساد ايجاد كند اين همان كاري است كه فرعون مي كرد[1]».
چگونه ابن تيميه علي (ع)آن امام معصوم را به جهت جنگيدن با متمردان و جنايتكاران جنگ جمل و صفين و نهروان خونريزي و قدرت طلبي معرفي مي كند و او را تشبيه به فرعون، مي كند همان كسي كه به نقل شيعه و سني پيامبر خدا(ص) در رابطه با او و فاطمه و حسن و حسين(ع) فرمود:«انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم[2]؛ يعني با هر كسي شما بجنگيد من نيز در جنگم و با كسي كه در صلح و آشتي باشيد من هم در صلح و آشتي خواهم بود» .جصاص بعد از ذكر اين حديث مي گويد كسي كه با آنان بجنگد استحقاق اسم محارب با خدا و رسول را دارد هر چند مشرك هم نباشد.
-وهابي­ها با چه معيار و دليلي امام علي را مانند فرعون جبار و ستمگر پنداشته و تمام جنگ­ها او را براي قدرت طلبي تلقي نموده اند ،  در حالي­كه احاديث متعددي در خصوص ستايش علي(ع) و جنگ هاي او نقل شده است. مثلا در صحيح بخاري و متون ديگر اهل سنت و شيعه نقل شده كه در جنگ خيبر بعد از شكست پي در پي فرماندهان جبهه مسلمين،  رسول خدا(ص) فرمود فردا پرچم را به دست كسي خواهم داد كه خدا و رسولش او را دوست دارد و او در جنگ پيروز خواهد شد. در فرداي آن روز پيامبر خدا پرچم را به دست علي(ع) داد و به جنگ رفت و به ياري خدا پيروز گرديد[3].  
چگونه ممكن است كسي كه خدا و رسولش او را دوست دارد، ستمگر و فرعون پيشه باشد؟ آيا اين عقيده وهابي ها رسالت پيامبر را زير سوال نمي برد و موجب انكار رسول خدا نمي­شود؟!
-  آيا ابن تيميه با اين گفته­ي خود كه با نهايت بي ­شرمي امام علي (ع) را با فرعون تشبيه كرده و او را ستم گر معرفي نموده از جرگه مسلمين بيرون نرفته است؟ مگر پيامبر(ص) نفرمود: حربه حربي و سلمه سلمي؛ هر كه با علي بجنگد با من جنگيده است و هر كه با او در صلح باشد بامن با من در صلح است.[4] به همين است كه مسلمانان  شيعه و سني به تبعيت از قرآن و احاديث نبوي،  هيچ ترديدي در فضيلت و بزگواري امام علي(ع) و حقانيت جنگ هاي او ندارند و تاريخ متواتر نيز عدالت و شجاعت او را و شمشير زدن او را در راه دين مبين اسلام و اعتلاي قرآن كريم ثبت نموده است .
-آيا لازمه اين سخن وهابي ها كه مي گويند علي مانند فرعون در راه باطل و براي كسب قدرت شمشير زده است، با توجه با حديثي كه مي­گويد جنگ علي، جنگ پيامبر است، اين نمي­شود كه العياذ بالله غزوات و سريه هاي پيامبر خدا(ص) نيز مانند جنگ هاي علي (ع ) براي خدا نبوده بلكه بر طبق گفته ابن تيميه مثل فرعون و ساير حاكمان جبار براي كسب قدرت واموال دنيا با گردن كشي و ستمگري مي­جنگيده است؟!       
-با چه انگيزه­اي وهابي­ها علي را در جنگ­هايش به فرعون تشبيه نموده در حالي­كه پيامبر (ص) در راستاي مشروعيت و الهي بودن جنگهاي علي(ع) مي فرمايد: «در ميان شما كسي هست كه بر تاويل قرآن مي جنگد همان گونه كه من بر تنزيل آن جنگيدم» . گروهي به نزد پيامبر (ص) آمدند كه ابو بكر و عمر نيز در ميان آنان بودند . ابوبكر عرض كرد يا رسول الله آيا آن شخص من هستم ؟ حضرت فرمود خير. عمر عرض كرد يا رسول الله آيا من هستم ؟ پيامبر فرمود خير. آن شخص كسي است كه مشغول دوختن كفش است . در آن هنگام علي (ع)مشغول دوختن كفش هاي پيامبر بود . ابو سعيد خدري مي گويد من نزد علي(ع) رفتم و به او بشارت دادم او حتي سرش را بلند نكرد و گويا اين خبر را پيش از آن از پيامبر شنيده بود[5]. آيا اين اعتقاد وهابي­ها جز منشا كفر و ارتداد منشا ديگري مي­تواند داشته باشد؟ 
 آيا عقيده وهابي­ها در باره علي(ع) نشان دهنده دشمني آنان با رسول خدا و دين اسلام نمي­باشد؟ خصوصاً با توجه به اين­كه رسول خدا (ص) در باره علي(ع) فرموده است : « علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتي يردا علي الحوض »[6]  يعني علي با قرآن است و قرآن با علي است و اين دو هرگز ازهم جدا نمي گردند تا اين كه در حوض بر من وارد شوند. پس اگر علي آن­گونه كه وهابي­ها مي­پندارند، در راه باطل شمشير زده باشد و از طرف ديگر به فرموده پيامبر(ص) علي هميشه با قرآن است ،آيا بر عقيده وهابي­ها اين نتيجه مترتب نمي­شود كه قرآن و طرف­داران آن باطل و حامي ستمگر اند و مخالفين شان برحق بوده و در راه خدا شمشير زده اند؟!
- چگونه ممكن است علي(ع) در جنگ­هايش آن­طوري كه وهابي­ها مي­گويند بر باطل و مانند فرعون ستمگر وظالم بوده در حالي­كه امام فخررازي از علماء برجسته اهل سنت مي گويد: با تواتر ثابت شده كه هر كسي در دين خود به علي بن ابي طالب اقتداء كند هدايت شده و دليل بر آن دعاي پيامبر (ص) است كه فرمود :«اللهم ادر الحق مع علي حيث دار[7]»؟


[1] . منهاج السنه، ج 4ص 389و 500، (قرطبه).
[2] . المستدرك علي الصحيحين، ج3ص161، حديث 4712؛  سنن ابن ماجه، ج اص52.
[3] . بخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح بخاري، ج3ص1357، حديث 3499.
[4] . خوارزمي،  موفق، المناقب، ص201، قم موسسه نشر اسلامي، دوم، 1414ق.
[5] . المستدرك علي الصحيحين، ج3ص123،  بيروت دارالمعرفه، 1406 ق ؛  احمد بن حنبل،  مسند احمد، ج3ص31،  بيروت، دارصادر، بي تا. ؛ بيهقي، احمد بن الحسين، السنن الكبري، ج 8ص175، بيروت دارالمعرفه. 
[6] . المستدرك علي الصحيحين، ج3ص124، بيروت دارالمعرفه، 1406ق ؛  متقي هندي، حسام الدين، كنزالعمال، ج11ص603، حديث 32912، بيروت، موسسه الرساله ؛ هيثمي، نورالدين، مجمع الزوائد، ج9ص134، بيروت، دارالكتب العلميه، 1408ق.
[7] . تفسير كبير (مفاتيح الغيب)، ج1ص168.
 


| شناسه مطلب: 84352نظرات کاربران