چرا وهابیّت بر خلاف معیارهای حدیث شناسی در ردّ یا قبول یک حدیث، حب و بغض خودشان را نسبت به راویان، ملاک قرار می­دهد؟ چرا وهابیّت بر خلاف معیارهای حدیث شناسی در ردّ یا قبول یک حدیث، حب و بغض خودشان را نسبت به راویان، ملاک قرار می­دهد؟ چرا وهابیّت بر خلاف معیارهای حدیث شناسی در ردّ یا قبول یک حدیث، حب و بغض خودشان را نسبت به راویان، ملاک قرار می­دهد؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا وهابیّت بر خلاف معیارهای حدیث شناسی در ردّ یا قبول یک حدیث، حب و بغض خودشان را نسبت به راویان، ملاک قرار می­دهد؟ چرا وهابیّت بر خلاف معیارهای حدیث شناسی در ردّ یا قبول یک حدیث، حب و بغض خودشان را نسبت به راویان، ملاک قرار می­دهد؟ چرا وهابیّت بر خلاف معیارهای حدیث شناسی در ردّ یا قبول یک حدیث، حب و بغض خودشان را نسبت به راویان، ملاک قرار می­دهد؟ چرا وهابیّت بر خلاف معیارهای حدیث شناسی در ردّ یا قبول یک حدیث، حب و بغض خودشان را نسبت به راویان، ملاک قرار می­دهد؟ چرا وهابیّت بر خلاف معیارهای حدیث شناسی در ردّ یا قبول یک حدیث، حب و بغض خودشان را نسبت به راویان، ملاک قرار می­دهد؟

چرا وهابیّت بر خلاف معیارهای حدیث شناسی در ردّ یا قبول یک حدیث، حب و بغض خودشان را نسبت به راویان، ملاک قرار می­دهد؟

  چرا وهابیّت بر خلاف تمام معیارهای حدیث شناسی در ردّ یا قبول یک حدیث حب و بغض خودشان را نسبت به راویان، و همچنین پندارهای خودشان را از اسلام ملاک صحت و سقم حدیث تلقی نموده اند؟ به این معنا که هر حدیثی که بر خلاف عقیده شان باشد آن را بدون هیچ دلی

 
چرا وهابيّت بر خلاف تمام معيارهاي حديث شناسي در ردّ يا قبول يك حديث حب و بغض خودشان را نسبت به راويان، و همچنين پندارهاي خودشان را از اسلام ملاك صحت و سقم حديث تلقي نموده اند؟ به اين معنا كه هر حديثي كه بر خلاف عقيده شان باشد آن را بدون هيچ دليلي تضعيف و هرچه موافق با پندارهاي شان باشد آن را صحيح ميدانند؟ چرا رهبران وهابي­ بر خلاف ديدگاه  محدثان بزرگ وعلماي علم رجال ، احاديثي مربوط به فضايل اهل­بيت به خصوص علي(ع) كه در متون معتبر اهل سنت نقل شده را احاديث موضوع و غير قابل اعتماد مي دانند و نيز رواياتي كه در ذم و طعن مخالفين اهل بيت مانند معاويه بن ابي سفيان، عمرسعد، و بني اميه و بني مروان و عمرو عاص و يزيد بن معاويه و امثال آنان  نقل شده باشد به طور قطع و يقين و بدون اقامه هيچ­گونه دليلي مي­گويند اين­گونه روايات همگي دروغ و كذب اند؟[1]
اين گروه بدون هيچ دليل عقلائي و رجالي هر حديثي كه در ذمّ و نكوهش افراد معلوم الحال مانند «معاويه»«يزيد بن معاويه» و «مروان بن حكم» و... باشند، بدون تآمل در سند و يا محتوا آن مي­گويند:  كذب و دروغ است.
آنان به طور كلي حكم نموده اند كه هر حديثي كه در مذمت افراد ياد شده وارد شده باشد محكوم به كذب است! در حالي كه افعال و كردار ناشايست نامبردگان بهترين دليل بر صحت احاديثي است كه در مذمت آنها وارد شده است.
اينان با چه انگيزه­اي  تمام احاديثي را كه در فضيلت اهل­بيت نقل شده يا سندا مورد مناقشه قرار مي­دهند و يا دلالت آنها ­را مردود مي شمارند. ازباب نمونه حديثي كه در كتاب­هاي معتبر اهل سنت از جمله صحيح مسلم توسط عايشه در شأن نزول آيه تطهير نقل شده كه پيش ازين به آن اشاره شد، ودر نقل ديگري كه از ام­سلمه نقل شده بعد از نزول اين آيه پيامبر(ص) فرمود: «خدايا اينها اهل بيت من هستند پليدي را از آنان دور كن و آنان را پاك گردان»[2]، ابن تيميه بعد از اين­كه در سند اين حديث نتوانسته خدشه كند با تمام صراحت مي­گويد نه اين آيه كه در شأن اهل­بيت نازل شده و نه دعاي پيامبر در باره آنان هيچ مزيت و فضيلتي براي هيچ­كدام از اهل­بيت شمرده نمي­شود[3] اما به جاي آن براي دشمنان اهل­بيت به خصوص دشمنان علي(ع) مثل معاويه بن ابي سفيان و پسرش يزيد به نام « فضائل معاويه و في يزيد و انه لايسب » كتاب مي نويسند. آناني كه نسائي در جواب دوستدارن معاويه مي­گويد: من فضيلتي در باره معاويه نمي­دانم جز نفرين معروف پيامبر در حق او كه فرمود:«لااشبع الله بطنه».[4]


[1] . ابن قيم، محمد بن ابي بكر، نقدالمنقول، ص108، بيروت، دارالقاري، اول، 1411ق.
[2] . احمد بن حنبل، مسند احمد، ج1ص331، بيروت، دارالصادر، بي­تا.
[3] . منهاج السنه، ج3ص4، مطبعه كبري اميريه، اول، 1322ق.
[4] . نسائي، احمدبن شعيب، خصائص ايرالمؤمنين(ع)، ص23، مكتبه نينوي الحديثه؛  ابي داود، سليمان، مسند ابي داود، ص359. بيروت، دارالحديث.
 


| شناسه مطلب: 84355نظرات کاربران