به چه دلیلی وهابیها  بر خلاف همه فرق اسلامی انبیاء را غیر معصوم می دانند؟ به چه دلیلی وهابیها  بر خلاف همه فرق اسلامی انبیاء را غیر معصوم می دانند؟ به چه دلیلی وهابیها  بر خلاف همه فرق اسلامی انبیاء را غیر معصوم می دانند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
به چه دلیلی وهابیها  بر خلاف همه فرق اسلامی انبیاء را غیر معصوم می دانند؟ به چه دلیلی وهابیها  بر خلاف همه فرق اسلامی انبیاء را غیر معصوم می دانند؟ به چه دلیلی وهابیها  بر خلاف همه فرق اسلامی انبیاء را غیر معصوم می دانند؟ به چه دلیلی وهابیها  بر خلاف همه فرق اسلامی انبیاء را غیر معصوم می دانند؟ به چه دلیلی وهابیها  بر خلاف همه فرق اسلامی انبیاء را غیر معصوم می دانند؟

به چه دلیلی وهابیها بر خلاف همه فرق اسلامی انبیاء را غیر معصوم می دانند؟

  وهابیان به پیروی از ابن تیمبیه  برای پیامبران الهی هیچ گونه تقدس و مقام فوق انسانهای عادی عقیده ندارند؟ وآنان در جهت سست نمودن پایه های نبوت و مبانی اعتقادی مسلمانان با کمال جسارت و اهانت پیامبران بزرگ را در معرض اتهام های ناروای خود قرار

 
وهابيان به پيروي از ابن تيمبيه  براي پيامبران الهي هيچ گونه تقدس و مقام فوق انسانهاي عادي عقيده ندارند؟ وآنان در جهت سست نمودن پايه هاي نبوت و مباني اعتقادي مسلمانان با كمال جسارت و اهانت پيامبران بزرگ را در معرض اتهام هاي نارواي خود قرار داده و اوصافي را از آنان نفي نموده اند  كه خداوند براي آنها قرار داده و به جاي آن صفات و خصايص نا پسندي را كه سزاوار يك انسان عادي هم نمي باشد به آنها نسبت داده­اند؟وهابيها معتقد اند كه پيامبران الهي نه تنها هيچ مصونيتي در برابر معصيت و نافرماني خدا ندارند، بلكه گناه و معصيت را براي آنان لازم دانسته و آن را  مايه كمال و علت دسترسي آنها به مقامات بالا تر معنوي مي دانند
  ابن تيميه در دفاع از كساني كه عصمت انبياء را قبول ندارند و صدور گناهان صغيره و كبيره را از آنها جايز مي­دانند مي­گويد : درست است كه اين گونه گناهان از انبياء سر مي زند و لكن بر اين گناهان استقرار پيدا نمي­كنند و با توبه به مقام بالاتر از مقام قبل از ارتكاب معصيت خود شان نايل مي گردند[1].
  آيا با پذيرش عقيده وهابيت در مورد انبياء، تفاوتي بين پيامبران الهي و ساير انسان­ها باقي مي ماند؟
بديهي است كه لازمه عدم مصونيت پيامبران از گناه و نافرماني خدا، اين است كه هيچ تقدسي نخواهند داشت و به همان علتي كه بندگان غير معصوم مرتكب گناه مي شوند، پيامبران نيز تحت تاثير اين عوامل قرار گرفته و مرتكب گناه خواهند گرديد!پس چه اطميناني باقي مي ماند كه آنچه آنان مي گويند از جانب خداست و يا از روي هواي نفس گفته اند.


[1] . منهاج السنه النبويه، ج 2، ص83. (بولاق مصر)
 


| شناسه مطلب: 84365نظرات کاربران