چگونه ابن تیمیه می گوید پیامبران با ارتکاب معصیت و توبه به مقام های بالا تر راه پیدا می کنند؟ چگونه ابن تیمیه می گوید پیامبران با ارتکاب معصیت و توبه به مقام های بالا تر راه پیدا می کنند؟ چگونه ابن تیمیه می گوید پیامبران با ارتکاب معصیت و توبه به مقام های بالا تر راه پیدا می کنند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چگونه ابن تیمیه می گوید پیامبران با ارتکاب معصیت و توبه به مقام های بالا تر راه پیدا می کنند؟ چگونه ابن تیمیه می گوید پیامبران با ارتکاب معصیت و توبه به مقام های بالا تر راه پیدا می کنند؟ چگونه ابن تیمیه می گوید پیامبران با ارتکاب معصیت و توبه به مقام های بالا تر راه پیدا می کنند؟ چگونه ابن تیمیه می گوید پیامبران با ارتکاب معصیت و توبه به مقام های بالا تر راه پیدا می کنند؟ چگونه ابن تیمیه می گوید پیامبران با ارتکاب معصیت و توبه به مقام های بالا تر راه پیدا می کنند؟

چگونه ابن تیمیه می گوید پیامبران با ارتکاب معصیت و توبه به مقام های بالا تر راه پیدا می کنند؟

   آیا لازمه این سخن بی پایه آن نیست که پیامبران هرچه بیشتر گناه انجام دهند وبه دنبالش توبه کنند به همان اندازه به مقام های بالاتری می­رسند؟ از دیدگاه وهابیت بهتر بود که خداوند همگان را برای به دست آوردن مقام­های بالاتر به سوی گناه د

 
 آيا لازمه اين سخن بي پايه آن نيست كه پيامبران هرچه بيشتر گناه انجام دهند وبه دنبالش توبه كنند به همان اندازه به مقام هاي بالاتري مي­رسند؟ از ديدگاه وهابيت بهتر بود كه خداوند همگان را براي به دست آوردن مقام­هاي بالاتر به سوي گناه دعوت مي كرد نه به سوي تقوي و دوري از معصيت!
وهابيان بعد ازاينكه پنداشته اند پيامبران از گناه و معصيت مصون نيستند، در برابر آنان راه توهين و بهتان را نيز براي خود شان باز ديده و با كمال جسارت به برخي از پيامبران بزرگ خدا تهمت هاي ناروا را نسبت داده­اند!! هدف آنان از اين عمل ناپسند چيست؟ و چه اهدافي را دنبال مي­كند بايد پاسخ دهند؟


| شناسه مطلب: 84367نظرات کاربران