چرا وهابیّت برای خداوند عظیم الشأن صورتی شبیه انسان معتقدند؟ چرا وهابیّت برای خداوند عظیم الشأن صورتی شبیه انسان معتقدند؟ چرا وهابیّت برای خداوند عظیم الشأن صورتی شبیه انسان معتقدند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا وهابیّت برای خداوند عظیم الشأن صورتی شبیه انسان معتقدند؟ چرا وهابیّت برای خداوند عظیم الشأن صورتی شبیه انسان معتقدند؟ چرا وهابیّت برای خداوند عظیم الشأن صورتی شبیه انسان معتقدند؟ چرا وهابیّت برای خداوند عظیم الشأن صورتی شبیه انسان معتقدند؟ چرا وهابیّت برای خداوند عظیم الشأن صورتی شبیه انسان معتقدند؟

چرا وهابیّت برای خداوند عظیم الشأن صورتی شبیه انسان معتقدند؟

   بی گمان هرمسلمانی که کمترین آشنایی با معارف و آموزه های بلند اسلامی داشته باشد می­داند , توحیدی که دین مقدس اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین مطرح نموده است با تشبیه و تجسیم در تضاد است , چرا جریان وهابیت در حالیکه همه طوایف اسلامی

 
 بي گمان هرمسلماني كه كمترين آشنايي با معارف و آموزه هاي بلند اسلامي داشته باشد مي­داند , توحيدي كه دين مقدس اسلام به عنوان آخرين و كامل ترين دين مطرح نموده است با تشبيه و تجسيم در تضاد است , چرا جريان وهابيت در حاليكه همه طوايف اسلامي را به شرك متهم مي­كند با استفاده از ظواهر برخي روايات مبهم براي خداوند صورتي چون صورت انسان معتقدند؟
   چگونه ابن تيميه[1] و ابن قيم[2] مي گويند : صورت انسان شبيه به صورت خداوند است !؟ در اين رابطه به روايتي را از ابو هريره تمسك مي كنندكه گفت : وقتي يكي از شما با برادرش نزاع و مخاصمه مي كند از سيلي و لطمه زدن بصورت طرف نزاع خود داري نمايد ,زيرا خداوند «آدم» را مانند صورت خودش آفريده است .!؟
آيا خداوند صورتي دارد و صورت انسان را نيز چون صورت خود آفريده است .!؟


[1] . ابن تيميه، احمد بن الحليم الحراني؛ الجواب الصحيح، ج 3 ، ص 444، رياض دارالعاصمه، اول، 1412ق.
[2] . ابن قيم، محمد بن ابي بكر، حادي الارواح الي بلاد الاقراح، ج 1، ص103، بيروت دارالكتب العلميه، بي تا
 


| شناسه مطلب: 84369نظرات کاربران