چرا وهابی­ ها برای عرش خداوند شکل و شمایلی ساخته­ اند که بر کرسی نشسته است؟ چرا وهابی­ ها برای عرش خداوند شکل و شمایلی ساخته­ اند که بر کرسی نشسته است؟ چرا وهابی­ ها برای عرش خداوند شکل و شمایلی ساخته­ اند که بر کرسی نشسته است؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا وهابی­ ها برای عرش خداوند شکل و شمایلی ساخته­ اند که بر کرسی نشسته است؟ چرا وهابی­ ها برای عرش خداوند شکل و شمایلی ساخته­ اند که بر کرسی نشسته است؟ چرا وهابی­ ها برای عرش خداوند شکل و شمایلی ساخته­ اند که بر کرسی نشسته است؟ چرا وهابی­ ها برای عرش خداوند شکل و شمایلی ساخته­ اند که بر کرسی نشسته است؟ چرا وهابی­ ها برای عرش خداوند شکل و شمایلی ساخته­ اند که بر کرسی نشسته است؟

چرا وهابی­ ها برای عرش خداوند شکل و شمایلی ساخته­ اند که بر کرسی نشسته است؟

   آیا خداوند چون پادشاهان مستبد زمین، نیازمند اینگونه وسائل است ؟ وهابی­ها پنداشته اند که خدا  دارای وزن و سنگینی می باشد و عرش او به علت سنگینی خدا به صدا در می آید . ابن تیمیه مقتدای وهابیان در کتاب های متعدد خود چنین می گوید

 
 آيا خداوند چون پادشاهان مستبد زمين، نيازمند اينگونه وسائل است ؟
وهابي­ها پنداشته اند كه خدا  داراي وزن و سنگيني مي باشد و عرش او به علت سنگيني خدا به صدا در مي آيد . ابن تيميه مقتداي وهابيان در كتاب هاي متعدد خود چنين مي گويد: خداي سبحان در بالاي عرش قرار دارد و عرش او هم شبيه قبه اي است كه در بالاي آسمان ها قرار گرفته است و عرش به علت سنگيني خدا مانند جهاز شتر در اثر سنگيني راكب به صدا در مي آيد.[1]
  ابن قيم جوزي شاگرد ابن تيميه و مبلغ عقايد او و نيز سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب مي گويند : عرش خداوند كه ضخامت آن به اندازه ي فاصله ميان دو آسمان است بر پشت هشت قوچي قرار دارد كه فاصله ناخن تا زانوي آنها نيز به اندازه فاصله ميان دو آسمان است و اين قوچها روي دريايي قرار دارد كه عمق آن به اندازه ي فاصله دو آسمان است و دريا بر روي آسمان هفتم قرار گرفته است[2] !! 


[1] . ابن تيميه، احمد بن عبدالحليم حراني، مجموع الفتاوي، ج 5، ص137 و151و580  و ج6، ص556 و 588 ، ج 16، ص437 و بيان تلبيس الجهميه في تاسيس بدعهم الكلاميه، ج 1، ص569 و 571 ، مكةالمكرمة ، مطبعة الحكومه، اول، 1392 ق و تعارض العقل و النقل، ج 7، ص4 ، رياض ، دارالكنوز الادبيه، 1391ق
[2] . ابن قيم جوزي،  محمد بن ابي بكر،  توضيح المقاصد و تصحيح العقايد، ج 1، ص 419و 520 ، بيروت، المكتب الاسلامي، سوم، 1406 ق و اجتماع الجيوش الاسلاميه، ج 1، ص50 ، بيروت،  دارالكتب العلميه، اول 1404 ق و سليمان بن بن عبدالله، شرح كتاب التوحيد  (محمد بن عبدالله) ج 1ص677،  رياض، مكتبه الرياض الحديثه، بي تا.
 


| شناسه مطلب: 84373نظرات کاربران