چرا وهابیان خداوند متعال را مانند آدمیان و سایر حیوانات می پندارند؟ چرا وهابیان خداوند متعال را مانند آدمیان و سایر حیوانات می پندارند؟ چرا وهابیان خداوند متعال را مانند آدمیان و سایر حیوانات می پندارند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا وهابیان خداوند متعال را مانند آدمیان و سایر حیوانات می پندارند؟ چرا وهابیان خداوند متعال را مانند آدمیان و سایر حیوانات می پندارند؟ چرا وهابیان خداوند متعال را مانند آدمیان و سایر حیوانات می پندارند؟ چرا وهابیان خداوند متعال را مانند آدمیان و سایر حیوانات می پندارند؟ چرا وهابیان خداوند متعال را مانند آدمیان و سایر حیوانات می پندارند؟

چرا وهابیان خداوند متعال را مانند آدمیان و سایر حیوانات می پندارند؟

  چرا وهابیان خداوند متعال را مانند آدمیان و سایر حیوانات که از محلی به محل دیگر حرکت می کند، پنداشته؟آیا این چنین تلقی، نیازمندی خداوند را در پی ندارد؟     ابن تیمیه و ابن قیم جوزی که از استوانه های فرقه وهابیت هستند خدا را به سلاط

 
چرا وهابيان خداوند متعال را مانند آدميان و ساير حيوانات كه از محلي به محل ديگر حركت مي كند، پنداشته؟آيا اين چنين تلقي، نيازمندي خداوند را در پي ندارد؟  
  ابن تيميه و ابن قيم جوزي كه از استوانه هاي فرقه وهابيت هستند خدا را به سلاطين تشبيه نموده و مي­گويند كه در روز جمعه از روزهاي آخرت خداوند از عرش پايين مي­آيد و بر كرسي مي­نشيند و كرسي خداوند در ميان منبر هايي از نور قرار مي­گيرد و انبياء بر اين منابر مي­نشينند و اين منابر را كرسي هايي از طلا احاطه نموده كه بر اين كرسي ها شهداء و صديقين مي­نشينند و بعد از جلسه مفصل و گفتگو با اعضاء جلسه، خداوند از كرسي بلند مي شود و با ترك جلسه به سوي عرش خود بالا مي رود.[1] !


[1] . ابن تيميه، احمد بن عبد الحليم حراني، مجموع الفتاوي، ج5، ص55، بي تا  بي نا .و ابن قيم جوزي، محمد بن ابي بكر (ابو عبدالله) زادالمعاد في هدي خير العباد، ج 1، ص369-370، بيروت، موسسه الرساله، چهاردهم ،1407 ق. و اجتماع الجيوش الاسلاميه، ج 1، ص51 بيروت، دارالمكتب العلميه، اول 1404ق . و توضيح المقاصد و تصحيح القواعد، ج 1، ص426و ج 2، ص585، بيروت، المكتب الاسلاميه، سوم، 1406 ق. و حادي الارواح،  ج 1، ص218، بيروت، دارالكتب العلميه . و روضة المحبين، ج 1، ص433،  بيروت، دار الكتب العلميه ، 1412ق.
 


| شناسه مطلب: 84374نظرات کاربران