چرا وهابیت خدا را قابل رؤیت ­می­دانند؟ چرا وهابیت خدا را قابل رؤیت ­می­دانند؟ چرا وهابیت خدا را قابل رؤیت ­می­دانند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چرا وهابیت خدا را قابل رؤیت ­می­دانند؟ چرا وهابیت خدا را قابل رؤیت ­می­دانند؟ چرا وهابیت خدا را قابل رؤیت ­می­دانند؟ چرا وهابیت خدا را قابل رؤیت ­می­دانند؟ چرا وهابیت خدا را قابل رؤیت ­می­دانند؟

چرا وهابیت خدا را قابل رؤیت ­می­دانند؟

ابن تیمیه معتقد است که در روز قیامت خداوند با قیافه مبدل پیش مردم می آید و خود را معرفی می کند و می گوید من خدای شما هستم ولی مردم در جواب می گویند ما تو را نمی شناسیم و از تو به خدا پناه می بریم . اگر خدای ما بیاید ما او را می شناسیم . سپس خداوند با قیاف

ابن تيميه معتقد است كه در روز قيامت خداوند با قيافه مبدل پيش مردم مي آيد و خود را معرفي مي كند و مي گويد من خداي شما هستم ولي مردم در جواب مي گويند ما تو را نمي شناسيم و از تو به خدا پناه مي بريم . اگر خداي ما بيايد ما او را مي شناسيم . سپس خداوند با قيافه اصلي خودش پيش آنها مي آيد و خود را معرفي مي­كند وآنها مي­گويند: بلي تو خداي ما هستي و به دنبال خدا به سوي بهشت روان مي­گردند![1]
آيا وهابيت با اين سخنان سخيف كه در باره رؤيت خداوند دارند كه شنيدن آن براي هر مسلماني غير قابل تحمل است، خداوند تبارك و تعالي را به بازي نگرفته­اند؟ آنان خداند را متهم به كاري نموده است كه حتي از يك انسان معقول و موجه هم سر نمي زند.
وهابيت بايد پاسخ دهد كه خداوند اين كار را براي چه منظوري انجام مي دهد؟
پرسش ديگر اينست كه مردم چگونه متوجه مي­شوند كه خداي آنان نيست در حاليكه با همان چهره مبدل هم او بايد خدا باشد چون تغيير چهره باعث تغيير ذات خدا نمي شود .مگر اينكه گفته شود خدايي خداوند چهره اوست نه ذات او !!
براي بار دوم كه خدا با چهره اصلي ظاهر مي شود چه مشخصات خدايي در او وجود داشته  است كه مردم او را به عنوان خدا مي شناسد؟ آيا مردم او را قبلاً در دنيا ديده اند كه در قيامت او را با چهره اصلي اش مي شناسند. اگر ديده اند چگونه ودر كجا ديده اند؟


[1] . ابن تيميه،  احمد بن عبدالحليم،  بغية المرتاد، ص453 مكتبةالعلوم والحكم، 1408ق. و مجمو ع الفتاوي، ج 6، ص492 . وابن قيم جوزي، حادي الارواح، ج 1، ص207، بيروت، دارالكتب العلميه، بي، تا .
 


| شناسه مطلب: 84383نظرات کاربران