شیطان چگونه در جهنم خواهد سوخت؟  شیطان چگونه در جهنم خواهد سوخت؟  شیطان چگونه در جهنم خواهد سوخت؟  بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
شیطان چگونه در جهنم خواهد سوخت؟  شیطان چگونه در جهنم خواهد سوخت؟  شیطان چگونه در جهنم خواهد سوخت؟  شیطان چگونه در جهنم خواهد سوخت؟  شیطان چگونه در جهنم خواهد سوخت؟ 

شیطان چگونه در جهنم خواهد سوخت؟ 

شیطان که خود از آتش است، چگونه در جهنم خواهد سوخت؟ آیت الله جوادی آملی به این سوال این گونه پاسخ داده اند: اصل خلقت شیطان از آتش است ؛ اما عناصر دیگری هم در وجود او دخالت دارد ؛ مانند انسان که اصل خلقت او از خاک است ، ولی عناصر دیگری در وجودش به چشم

شيطان كه خود از آتش است، چگونه در جهنم خواهد سوخت؟

آيت الله جوادي آملي به اين سوال اين گونه پاسخ داده اند:

اصل خلقت شيطان از آتش است ؛ اما عناصر ديگري هم در وجود او دخالت دارد ؛ مانند انسان كه اصل خلقت او از خاك است ، ولي عناصر ديگري در وجودش به چشم مي‌خورد.

خاك نخست به صورت پوست و گوشت درآمده و سپس نيروي احساس و درك كننده به او اضافه شده كه درد را احساس مي‌كند.

وقتي سنگي به كلوخي برخورد مي‌كند ، نرم مي‌شود ؛ ولي چون درك ندارد ، دردي احساس نمي‌كند. در صورتي كه آن هم خاك است .

شيطان نيز از نيروي ادراك كننده خلق شده است . با اين نيرو اگر موثري در وجود شيطان اثر بگذارد ، آن را درك و احساس مي‌كند.

بنابراين ، خلقت شيطان از آتش است ؛ ولي روح و قدرت درك موجب مي‌شود كه آتش جهنم او را بسوزاند .[1]


 

1- نسيم انديشه (پرسش و پاسخ‌ها از آيه الله جوادي آملي) ، دفتر دوم ، ص60

 

 


| شناسه مطلب: 85289نظرات کاربران

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; width:100%; height:285px; overflow:hidden" src="about:blank">