ابوبکر بن علی شهید کربلا ابوبکر بن علی شهید کربلا ابوبکر بن علی شهید کربلا بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
ابوبکر بن علی شهید کربلا ابوبکر بن علی شهید کربلا ابوبکر بن علی شهید کربلا ابوبکر بن علی شهید کربلا ابوبکر بن علی شهید کربلا

ابوبکر بن علی شهید کربلا

یکی از فرزندان علی[ علیه السلام ] به نام ابوبکر بن علی بن ابی‌طالب همراه برادرش حسین[ علیه السلام ] در کربلا شهید شد... چرا شیعه این ماجرا را پنهان و فقط بر کشته شدن حسین[ علیه السلام ] تأکید می‌کند؟ شیعیان این ماجرا را کتمان می‌کنند ت

يكي از فرزندان علي[ عليه السلام ] به نام ابوبكر بن علي بن ابي‌طالب همراه برادرش حسين[ عليه السلام ] در كربلا شهيد شد... چرا شيعه اين ماجرا را پنهان و فقط بر كشته شدن حسين[ عليه السلام ] تأكيد مي‌كند؟ شيعيان اين ماجرا را كتمان مي‌كنند تا افراد غافل از آن بي‌خبر بمانند؛ زيرا اگر بدانند نام فرزند علي، ابوبكر بود، خواهند فهميد كه ميان علي[ عليه السلام ] و ابوبكر دشمني نبوده است...

پاسخ

نام شهداي كربلا در كتب تواريخ و مقاتل ثبت است و در اين زمينه نام كسي پنهان نمانده است.

حسين عليه السلام  به اين دليل كه امام و فرزند رسول خدا صلي الله عليه و آله  است و داراي فضيلت‌هايي است كه از رسول خدا صلي الله عليه و آله  در مورد او نقل شده و رهبر و امام شهداي كربلا نيز بود، بيش از ساير شهداي كربلا مطرح شد. امام حسين عليه السلام ، مظهر كامل شهداي كربلا و مظلوميت و حقانيت آنهاست و ساير شهدا با او قابل مقايسه هم نيستند.

هم‌نام بودن فرزندان اهل بيت: با ابوبكر و عمر و... دليل نبودن اختلاف ميان اهل بيت: و آنها نيست؛ زيرا چنان‌كه پيشتر گفتيم، اين نام‌ها، در ميان مردم آن زمان رايج بود؛ همان‌طور كه خود ابوبكر و عمر و عثمان نيز، اين نام‌ها را از ديگران گرفته بودند. همچنين نبايد از نظر دور داشت كه هم‌نام بودن دو يا چند نفر، هيچ‌گاه به‌معناي هم‌عقيده و موافق يكديگر بودن نيست؛ همان‌گونه كه همنام نبودن به‌معناي دشمني نيست.


| شناسه مطلب: 86068نظرات کاربران