علت اعتبار سخن حکیمه خاتون درباره تولد امام زمان علت اعتبار سخن حکیمه خاتون درباره تولد امام زمان علت اعتبار سخن حکیمه خاتون درباره تولد امام زمان بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
علت اعتبار سخن حکیمه خاتون درباره تولد امام زمان علت اعتبار سخن حکیمه خاتون درباره تولد امام زمان علت اعتبار سخن حکیمه خاتون درباره تولد امام زمان علت اعتبار سخن حکیمه خاتون درباره تولد امام زمان علت اعتبار سخن حکیمه خاتون درباره تولد امام زمان

علت اعتبار سخن حکیمه خاتون درباره تولد امام زمان

شیعه بسیاری از مسائل اجماع را به دلیل نبود قول معصوم در آن رد می‌کند، در حالی که سخنان زنی به نام حکیمه را در مسئله مهدی منتظر[[] می‌پذیرد. پاسخ این بحث بسیار مبهم است و روشن نیست کدام سخن حکیمه مورد نظر شما است. از سوی دیگر، نام چند

شيعه بسياري از مسائل اجماع را به دليل نبود قول معصوم در آن رد مي‌كند، در حالي كه سخنان زني به نام حكيمه را در مسئله مهدي منتظر[[] مي‌پذيرد.

پاسخ

اين بحث بسيار مبهم است و روشن نيست كدام سخن حكيمه مورد نظر شما است. از سوي ديگر، نام چند نفر از بانوان در خاندان اهل بيت: «حكيمه» است؛ منظور شما كدام يك از آنهاست؟

اگر منظور شما، حكيمه دختر امام جواد عليه السلام  خواهر امام هادي و عمه امام حسن عسكري عليه السلام  باشد، در زمان ايشان، امام معصوم حضور داشت، از اين‌رو بحث اجماع با وجود امام معصوم نابه‌جاست.

اگر سخن حكيمه خاتون، درباره وجود حضرت مهدي[ مورد نظر است، به دليل پنهان نگه‌داشتن تولد حضرت مهدي[ و بي‌خبري عموم مردم از آن، شمار كمي از افراد مورد اعتماد خاندان اهل بيت: از تولد حضرت مهدي[ اطلاع داشتند كه از جمله آنها حكيمه خاتون بود. روشن است كه در چنين شرايطي، گفتار حكيمه خاتون درباره تولد نوزادي در خانه امام حسن عسكري، بيش از گفتار بيگانگان خارج از بيت امام عسكري عليه السلام  اطمينان‌بخش است؛ زيرا در اين‌گونه امور كه مربوط به زايمان است، به يقين بايد زني خبر دهد كه در هنگام ولادت حضور داشته است و جاي بحث از اجماع نيست، چون اجماع و امثال آن، درباره دليل حكم و در مسائل شرعي است، نه درباره مسائلي از اين دست.

در اين‌گونه موارد، خبردهنده بايد مورد اطمينان باشد. امروزه در زايشگاه‌هاي كشورهاي اسلامي نيز چنين است كه آن كسي كه خبر مي‌دهد زني از پرسنل زايشگاه است كه در هنگام ولادت نوزاد حضور داشته، نه اجماع ساكنان زايشگاه.


| شناسه مطلب: 86097نظرات کاربران