پذیرش استانداری خلفا از سوی یاران علی علیه السلام پذیرش استانداری خلفا از سوی یاران علی علیه السلام پذیرش استانداری خلفا از سوی یاران علی علیه السلام بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
پذیرش استانداری خلفا از سوی یاران علی علیه السلام پذیرش استانداری خلفا از سوی یاران علی علیه السلام پذیرش استانداری خلفا از سوی یاران علی علیه السلام پذیرش استانداری خلفا از سوی یاران علی علیه السلام پذیرش استانداری خلفا از سوی یاران علی علیه السلام

پذیرش استانداری خلفا از سوی یاران علی علیه السلام

به اتفاق مورخان، در زمان خلافت عمر، سلمان فارسی فرماندار مدائن و عمار فرماندار کوفه بود. شیعه می‌گوید این دو از یاران و شیعیان علی[ علیه السلام ] بودند. اگر از دیدگاه آن دو، عمر مرتد و ستمگری بود که علیه علی[ علیه السلام ] شوریده بود، فرمانداری او را

به اتفاق مورخان، در زمان خلافت عمر، سلمان فارسي فرماندار مدائن و عمار فرماندار كوفه بود. شيعه مي‌گويد اين دو از ياران و شيعيان علي[ عليه السلام ] بودند. اگر از ديدگاه آن دو، عمر مرتد و ستمگري بود كه عليه علي[ عليه السلام ] شوريده بود، فرمانداري او را نمي‌پذيرفتند و هرگز ستمگر را ياري نمي‌نمودند.

پاسخ

افرادي مانند سلمان و عمار و حذيفه و... اگر مسئوليتي بر عهده گرفتند و اگر علي بن ابي‌طالب عليه السلام  به عمر مشورت مي‌داد، براي خدمت به اسلام و مسلمانان بود نه براي خدمت به عمر و يا هر حاكم ديگر.

از اين گذشته، افرادي همانند علي عليه السلام ، عمار، سلمان، حذيفه و... خدمت به اسلام و مسلمانان را وظيفه و حق خود مي‌دانستند. هر چند علي عليه السلام  موفق به گرفتن حق خود نشد، سلمان و ديگران بايد در جايگاهي كه حقشان بود قرار مي‌گرفتند.

بنابراين قبول اين مناصب، به‌معناي حقانيت عمر و... نيست، بلكه نشان مي‌دهد اين جايگاه‌ها حق سلمان و عمار و... بود.


| شناسه مطلب: 86106نظرات کاربران