علت اختلاف در فتاوای مراجع علت اختلاف در فتاوای مراجع علت اختلاف در فتاوای مراجع بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
علت اختلاف در فتاوای مراجع علت اختلاف در فتاوای مراجع علت اختلاف در فتاوای مراجع علت اختلاف در فتاوای مراجع علت اختلاف در فتاوای مراجع

علت اختلاف در فتاوای مراجع

شیعیان می‌گویند امام مهدی[[] زنده است و بعضی علمای شیعه (نزدیک به  علیها السلام 0 نفر) با مهدی[[] ارتباط دارند سؤال این است که با وجود ارتباط با مهدی[[]، چگونه شیعه در مذهب خود دچار اختلاف شده‌اند و...؟ هر مجتهد و مرجع تقلید مذهبی مخصوص دار

شيعيان مي‌گويند امام مهدي[[] زنده است و بعضي علماي شيعه (نزديك به  عليها السلام 0 نفر) با مهدي[[] ارتباط دارند سؤال اين است كه با وجود ارتباط با مهدي[[]، چگونه شيعه در مذهب خود دچار اختلاف شده‌اند و...؟ هر مجتهد و مرجع تقليد مذهبي مخصوص دارد؟ پس چرا با وجود ارتباط با مهدي[[] با هم اختلاف دارند؟

پاسخ

از ديدگاه شيعه، امام مهدي[ در غيبت كبري به سر مي‌برد و ملاقات‌هايي كه از آن سخن مي‌رود، ادعاهاي درست و نادرست درهم آميخته است و نمي‌توان به آن استناد كرد. در روايت‌هاي شيعه براي پيشگيري از ادعاهاي مدعيان دروغين آمده كه: مدعيان رؤيت امام مهدي[ را تكذيب كنيد. كساني هم كه به محضر امام عليه السلام  رسيده‌اند مجاز نيستند ديدارشان را براي ديگران نقل كنند و آن را آشكارا براي همگان باز گويند مگر به صورت خيلي محدود و براي محرمان. به همين جهت، در زمان غيبت، شيعيان به دستور خود امام زمان مأمورند به مراجع رجوع نموده و از آنان تقليد نمايند. آن حضرت، مراجع را حجت شرعي قرار داده و فرموده است: «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللهِ»[1]‌؛ «آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدايم».

از اين رو، شيعه از مراجع معظم، تقليد مي‌نمايد و مراجع نيز مجتهداني هستند كه موظفند بر اساس كتاب و سنت، احكام را استخراج نموده و حكم را بيان نمايند. به همين جهت، گاه اختلاف فتوا پديد مي‌آيد و چنين اختلاف برداشتي طبيعي بوده و دليل بر بطلان راه و مذهب نيست؛ زيرا اگر چنين ادعايي توسط اين نويسنده وهابي شود، مي‌بايست بطلان مذهب و فرقه خودش را هم بپذيرد، چون مذهب حنبلي نيز با ساير مذاهب اسلامي (حنفي، مالكي و شافعي) اختلافات اساسي دارد و در ميان فقيهان خود اين مذهب نيز اختلاف فتوا وجود داشته و حتي خود وهابيان نيز با فقيهان پيشين خود اختلاف اساسي به‌ويژه در مسئله زيارت قبر پيامبر صلي الله عليه و آله  دارند.

 
[1]. وسائل الشيعه، ج 27، ص 140.


| شناسه مطلب: 86107نظرات کاربران