علت عقیده شیعه به عصمت فاطمه علیها السلام علت عقیده شیعه به عصمت فاطمه علیها السلام علت عقیده شیعه به عصمت فاطمه علیها السلام بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
علت عقیده شیعه به عصمت فاطمه علیها السلام علت عقیده شیعه به عصمت فاطمه علیها السلام علت عقیده شیعه به عصمت فاطمه علیها السلام علت عقیده شیعه به عصمت فاطمه علیها السلام علت عقیده شیعه به عصمت فاطمه علیها السلام

علت عقیده شیعه به عصمت فاطمه علیها السلام

چرا شیعیان به عصمت فاطمه علیها السلام  عقیده دارند، ولی دو خواهر ایشان رقیه و ام‌کلثوم را معصوم نمی‌دانند، در حالی که آن دو نیز دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله  هستند؟ پاسخ 1. ملاک عصمت اهل بیت رسول خدا:، وابستگی نسبی یا س

چرا شيعيان به عصمت فاطمه عليها السلام  عقيده دارند، ولي دو خواهر ايشان رقيه و ام‌كلثوم را معصوم نمي‌دانند، در حالي كه آن دو نيز دختر رسول خدا صلي الله عليه و آله  هستند؟

پاسخ

1. ملاك عصمت اهل بيت رسول خدا:، وابستگي نسبي يا سببي نيست تا هركس كه به گونه‌اي با رسول خدا صلي الله عليه و آله  وابستگي نسبي يا سببي داشته باشد، مصداق آيه «تطهير» قرار گيرد و از اهل بيت معصوم پيامبر صلي الله عليه و آله  شناخته شود.

2. شما اهل سنت نيز، هم در روايت‌ها و هم در تفسير آيه «تطهير»، «علي، فاطمه، حسن و حسين:» را اهل بيت رسول خدا معرفي كرده‌ايد. پس چرا ساير دختران رسول خدا را مصداق آيه «تطهير» و واقعه «كساء» نقل نكرده‌ايد؟

 عليها السلام . هيچ‌يك از مفسران، از ميان دختران رسول خدا جز فاطمه عليها السلام  را به عنوان اهل بيت رسول خدا: نياورده‌اند. نه ذيل آيه «تطهير»، نه ذيل آيه «مباهله»، نه ذيل آيه مودت، نه ذيل حديث «كساء» و نه در جاهاي ديگر.

4. رسول خدا صلي الله عليه و آله  كدام يك از فضيلت‌هايي كه در مورد حضرت فاطمه عليها السلام  فرموده، را درباره دختران ديگرش گفته است؟ رسول خدا صلي الله عليه و آله ، فاطمه عليها السلام  را سرور زنان بهشت، محبتش را اجر و مزد رسالت، دوستي و دشمني با او را معيار دوستي و دشمني با خدا و رسول خدا صلي الله عليه و آله  معرفي كرده است. آيا اين سخنان را درباره دختران ديگرش هم گفته است؟

5. اگر اين سخنان را بي‌غرض مي‌گوييد و براي رسول خدا صلي الله عليه و آله  و فرزندان او حرمت قائل هستيد، چرا مي‌گوييد دو خواهر فاطمه عليها السلام  (رقيه و ام‌كلثوم) و نمي‌گوييد سه خواهر ايشان (زينب، رقيه و ام‌كلثوم)؟ چرا زينب را از بقيه دختران رسول خدا صلي الله عليه و آله  جدا مي‌كنيد؟

6. انتساب زينب و رقيه و ام‌كلثوم به رسول خدا صلي الله عليه و آله  قطعي نيست؛ زيرا برخي روايات آن دو را خواهرزادگان حضرت خديجه و برخي روايات آنها را دختران حضرت خديجه از شوهر پيشين مي‌داند.


| شناسه مطلب: 86119نظرات کاربران