رفتار علی علیه السلام در جنگ با مرتدین رفتار علی علیه السلام در جنگ با مرتدین رفتار علی علیه السلام در جنگ با مرتدین بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
رفتار علی علیه السلام در جنگ با مرتدین رفتار علی علیه السلام در جنگ با مرتدین رفتار علی علیه السلام در جنگ با مرتدین رفتار علی علیه السلام در جنگ با مرتدین رفتار علی علیه السلام در جنگ با مرتدین

رفتار علی علیه السلام در جنگ با مرتدین

در زمان خلافت ابوبکر، علی[ علیه السلام ] در جنگ با مرتدان شرکت داشت. پس، از دیدگاه، علی[ علیه السلام ] خلافت ابوبکر به حق بوده، وگرنه علی[ علیه السلام ] در آن جنگ شرکت نمی‌کرد. پاسخ مشارکت علی علیه السلام  در جنگ با مرتدین در زمان خلفا هیچ

در زمان خلافت ابوبكر، علي[ عليه السلام ] در جنگ با مرتدان شركت داشت. پس، از ديدگاه، علي[ عليه السلام ] خلافت ابوبكر به حق بوده، وگرنه علي[ عليه السلام ] در آن جنگ شركت نمي‌كرد.

پاسخ

مشاركت علي عليه السلام  در جنگ با مرتدين در زمان خلفا هيچ مدرك تاريخي ندارد و دروغي بيش نيست و بر فرض صحت، آنچنان‌كه پيشتر هم گفتيم، ملاك رفتار علي عليه السلام ، اصل اسلام بود نه ابوبكر و كسي ديگر. از اين‌رو، مبارزه علي عليه السلام  با مرتدان، ربطي به ابوبكر ندارد؛ زيرا علي عليه السلام  با دشمنان اسلام ‌جنگيد نه با دشمنان ابوبكر. لذا، نمي‌توان از مبارزه او نتيجه گرفت كه چون اين مبارزات در زمان خلافت ابوبكر روي داده، حتماً در تأييد خلافت او بوده است.

و اين گفتار شما به اين مي‌ماند كه اگر كسي در مقابل دشمن مهاجم به دين و سرزمينش دفاع كند حاكم وقت، آن را دفاع از خود تلقي نمايد!


| شناسه مطلب: 86127نظرات کاربران