علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه ویرایش علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه ویرایش علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه ویرایش بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه ویرایش علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه ویرایش علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه ویرایش علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه ویرایش علم غیب امام حسین علیه السلام  و رفتن به کوفه ویرایش

علم غیب امام حسین علیه السلام و رفتن به کوفه ویرایش

شیعیان در کتاب‌هایشان می‌گویند: رفتن حسین علیه السلام  به کوفه و حمایت نکردن کوفی‌ها از او و کشتن حسین علیه السلام  سبب شد مردم مرتد شوند، اگر چنان‌که شیعیان می‌گویند، حسین علیه السلام  غیب می‌دانست، به کوفه نم

شیعیان در کتاب‌هایشان می‌گویند: رفتن حسین علیه السلام  به کوفه و حمایت نکردن کوفی‌ها از او و کشتن حسین علیه السلام  سبب شد مردم مرتد شوند، اگر چنان‌که شیعیان می‌گویند، حسین علیه السلام  غیب می‌دانست، به کوفه نمی‌رفت.

پاسخ

1. جواب این سؤال در جواب سؤال‌های  علیه السلام  و 125 و... گذشت.

2. چنان‌که در جواب سؤال 150 گذشت، وجود امامان:، از راه‌های امتحان امت اسلامی است. مردم باید به واسطه آنها امتحان می‌شدند تا مؤمن از غیرمؤمن مشخص شود.

 علیها السلام . این ادعای شما به این می‌ماند که بگویید: اگر خدا غیب می‌دانست، برای طایفه‌هایی که به پیامبران او ایمان نمی‌آوردند، پیامبر نمی‌فرستاد.

4. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله  می‌دانست در احد شکست خواهد خورد، چرا به این جنگ رفت و اگر نمی‌دانست، چگونه به او وحی می‌شد؟

5. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله  می‌دانست مردم طائف به او ایمان نخواهند آورد، چرا پیش از مدینه به طائف هجرت کرد و اگر نمی‌دانست، چگونه به عالم وحی متصل بود؟

ویرایش


| شناسه مطلب: 86136نظرات کاربران