طلب شفاعت از اولیاء خدا (1) طلب شفاعت از اولیاء خدا (1) طلب شفاعت از اولیاء خدا (1) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
طلب شفاعت از اولیاء خدا (1) طلب شفاعت از اولیاء خدا (1) طلب شفاعت از اولیاء خدا (1) طلب شفاعت از اولیاء خدا (1) طلب شفاعت از اولیاء خدا (1)

طلب شفاعت از اولیاء خدا (1)

تعریف عبادت عبادت، خضوع ناشی از اعتقاد به الوهیت معبود و ربوبیت و استقلال او در فعلش می باشد. این تعریف یک تعریف وجدانی و فطری است که قرآن و سنت بر آن تاکید دارند. بنابراین اگر کسی نزد دیگران خضوع کند و تواضع نماید نه با این اعتقاد که آنان «اله&r

تعريف عبادت

عبادت، خضوع ناشي از اعتقاد به الوهيت معبود و ربوبيت و استقلال او در فعلش مي باشد. اين تعريف يك تعريف وجداني و فطري است كه قرآن و سنت بر آن تاكيد دارند. بنابراين اگر كسي نزد ديگران خضوع كند و تواضع نمايد نه با اين اعتقاد كه آنان «اله» يا «رب» هستند، بلكه بدين خاطر كه چون بندگاني كرامت يافته نزد پروردگارند كه در گفتار بر او سبقت نمي گيرند و مطيع اوامر او هستند، « عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون» (1) لذا شايسته تكريم هستند ، اين خضوع و تكريم قطعا شرك و عبادت نخواهد بود، لذا بوسيدن دست پيامبر يا امام يا معلم يا پدر يا مادر يا قرآن يا ضريح اولياء خدا و آثار ايشان جز تعظيم و تكريم ايشان نيست.

اينك، پس از اين مقدمه، كه در آن ملاك صحيح را در عبادت شناختيم به بررسي بعضي از اعمال كه در بين مسلمانان رايج است و اختصاصي هم به امامان شيعه اماميه ندارد، مي پردازيم و آنها را با معيار عبادت و شرك مقايسه مي كنيم تا روشن شود آيا با توحيد تزاحم و با شرك تشابه دارد؟

در اينجا به بررسي بعضي از مسائل اكتفا مي كنيم و بحث را به مسائل زير منحصر مي سازيم :

آيا طلب شفاعت از اولياء خدا شرك است؟

شفاعت اعانت و نصرتي است از جانب خدا و به اذن او براي كساني كه روابط خود را خدا و اولياء او قطع نكرده اند، اگر چه گناهكار باشند.

دلايل جواز شفاعت

الف: طلب شفاعت همان طلب دعاست و طلب دعا از صالحين امري مستحب است.

ب: قرآن شهادت مي دهد كه درخواست آمرزش از خدا براي بندگان توسط پيامبر مفيد و نافع است. خداي متعال مي فرمايد: ‹‹ و لو انهم اذا ظلموا انفسهم جاءوك فاستغروالله واستغفرلهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما ›› (2) اگر ايشان آنگاه كه بر خود ستم مي كنند ( دچار گناه مي شوند) نزد تو آيند و از خدا طلب آمرزش كنند و تو بر ايشان طلب آمرزش كني خدا را توبه پذير و مهربان مي يابند.

اين امر اختصاصي به دوران حيات پيامبر (ص) ندارد چنانكه احاديث و سيره اصحاب بر آن دلالت دارد.

ج: احاديث پيامبر و سيره اصحاب: ترمذي در صحيص خود از انس روايت مي كند : از پيامبر (ص) تقاضا كردم روز قيامت براي من شفاعت كند. فرمود: خواهم كرد. گفتم: كجا ترا بجويم؟ فرمود: بر صراط. (3)

همه اينها مورد اتفاق مسلمانان بوده، صحبت در اين است كه آيا طلب شفاعت از كسي كه به او حق شفاعت داده شده مثل اينكه بگوئيم: « اي رسول خدا بر ما شفاعت كن» شرك است؟ وهابيون آن را شرك مي دانند و مهمترين دلايل ايشان عبارتست از:

1- اين كار ، عمل مشركين است كه از بت ها طلب شفاعت مي كنند، چنانكه در قرآن نيز آمده است. (4) پاسخ: اينكه قرآن آنها را مشرك مي داند به جهت طلب شفاعت نيست بلكه به سبب عبادت بت ها است.

2- شفاعت تنها براي خداست چنانكه قرآن مي فرمايد: « بگو شفاعت تماماً براي خداست.» (5)

پاسخ: خداوند به گروهي از بندگانش اجازه داده كه با شروط خاصي شفاعت كنند، چنانكه قرآن براي پيامبر (ص) مقام محمود (6) را اثبات مي كند و همه مفسرين آن را به شفاعت تفسير كرده اند.

3- طلب شفاعت از مرده لغو است، قرآن مي فرمايد: « ان الله يسمع من يشاء و ما انت بسمع من في القبور». (7) خداوند هر كس را بخواهد مي شنواياند و تو آنكه را در قبر هست نمي شنواياني ( سخن تو را نمي شنود)

پاسخ: ما با اجساد سخن نمي گوئيم، بلكه با ارواح پاك و زنده اي كه در برزخ زندگي مي كنند سخن مي گوئيم و درود و زيارت براي آن ارواح نوراني جاودانه كه طلب شفاعت نيز از آنهاست.

صحابه پس از وفات رسول خدا (ص) از ايشان شفاعت مي طلبيدند و روايت شده وقتي آن حضرت وفات يافت، خليفه اول ابابكر پوشش از چهره حضرت كنار زد و آن را بوسيد و گفت: پدر و مادرم فداي تو. در مرگ و زندگي ات پاك بودي. ما را نزد پروردگارت ياد آور. (8)


1- انبياء : 26 و 27

2- نساء : 64

3- سنن ترمذي ، 4 : 42

4- يونس : 18

5- زمر : 43 و 44

6- اسراء : 79

7- فاطر : 22

8- كشف الارتياب ، ص 65 (به نقل از خلاصه الكلام)

 


| شناسه مطلب: 86285نظرات کاربران