طلب شفاعت از اولیاء خدا (3) طلب شفاعت از اولیاء خدا (3) طلب شفاعت از اولیاء خدا (3) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
طلب شفاعت از اولیاء خدا (3) طلب شفاعت از اولیاء خدا (3) طلب شفاعت از اولیاء خدا (3) طلب شفاعت از اولیاء خدا (3) طلب شفاعت از اولیاء خدا (3)

طلب شفاعت از اولیاء خدا (3)

آیا خواندن اولیاء و استغاثه به آنها در شداید جایز است؟ وهابیون این امر را حرام می دانند و برای آن به آیات زیر استدلال می کنند: « ان تدعوهم لا یسمعون دعاءکم» (1) اگر آن ها را بخوانید، ندای شما را نمی شنوند. « و قال ربکم ا

آيا خواندن اولياء و استغاثه به آنها در شدايد جايز است؟

وهابيون اين امر را حرام مي دانند و براي آن به آيات زير استدلال مي كنند:

« ان تدعوهم لا يسمعون دعاءكم» (1)

اگر آن ها را بخوانيد، نداي شما را نمي شنوند.

« و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيد خلون جهنم داخرين» (2)

پروردگارتان مي فرمايد: مرا بخوانيد شما را اجابت مي كنم. كساني كه از عبادت من استكبار ورزند با ذلت به جهنم در آيند. در اين باب آيات ديگري نيز موجود است. (3)

به استدلالات فوق مي توان بدين بيان پاسخ داد:

همه آيات ظهور دارند كه مراد از خواندن عبادت است، نه منطق ندا و طلب حاجت؛ مجموع آياتي كه لفظ دعاء (خواندن) در آن آمده و از آن عبادت اراده شده درباره بت هايي است كه عبادت كنندگان آنها قايل به الوهيت آنها بوده اند.

پس استدلال به اين آيات براي بحث ما كه مجرد درخواست و بدون عقيده الوهيت و عبوديت است، بسيار عجيب است. پس اگر بگويي «يا علي» يا « يا رسول الله» يا «يا زهرا» يا ... ابداً اشكالي ندارد بلكه نوعي طلب فريادرسي از آنهاست كه كاري پسنديده است. چرا كه بندگاني صالحند كه خدا آنها را به پيامبري و امامت برگزيده و اجابت دعاي ايشان را در حق كسي كه براي او دعا كنند وعده داده است.

چنانكه مي فرمايد: « و لو انهم اذ ظلموا انفسهم . . . » (4)


1- فاطر : 14

2- غافر : 60

3- اعراف : 194 و 197 ؛ يونس 106 ؛ اسراء 56

4- نساء : 64

 

 

 


| شناسه مطلب: 86287نظرات کاربران