طلب شفاعت از اولیاء خدا (4) طلب شفاعت از اولیاء خدا (4) طلب شفاعت از اولیاء خدا (4) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
طلب شفاعت از اولیاء خدا (4) طلب شفاعت از اولیاء خدا (4) طلب شفاعت از اولیاء خدا (4) طلب شفاعت از اولیاء خدا (4) طلب شفاعت از اولیاء خدا (4)

طلب شفاعت از اولیاء خدا (4)

آیا استغاثه (طلب یاری) از اولیاء خدا شرک است؟ کسی یاری جستن از افراد زنده را برای امور عادی که اسباب طبیعی برای انجام آنها وجود دارد، انکار نمی کند. اما دلیل جواز یاری طلبیدن از انسان زنده قادر بر معجزه و خرق عادت، بدون تمسک به اسباب مادی، مثلا برای

آيا استغاثه (طلب ياري) از اولياء خدا شرك است؟

كسي ياري جستن از افراد زنده را براي امور عادي كه اسباب طبيعي براي انجام آنها وجود دارد، انكار نمي كند.

اما دليل جواز ياري طلبيدن از انسان زنده قادر بر معجزه و خرق عادت، بدون تمسك به اسباب مادي، مثلا براي شفاي مريض كلام خداوند متعال است: «و تبرئي الاكمه و الابرص باذني و اذ تخرج الموتي باذني» (1) و دلالت اين آيه بر موضوع بسيار صريح است.

اما استعانت از ارواح اولياء: اين مسأله از مهمترين مسائل اين بحث است. زيرا مسلمانان امروز در محضر امام يا پيامبر نيستند تا به صورت مستقيم از ايشان طلب ياري كنند و ما در حين بحث از چهار امر صحت استعانت از ارواح مقدس را در مي يابيم:

1- بقاء روح پس از مرگ.

2- حقيقت انسان روح اوست.

3- تماس با عالم ارواح ممكن است.

4- احاديث صحيح و نيز سيرۀ مسلمانان بر صحت استعانت از روح اولياء دلالت دارد.

در اينجا ما به امر چهارم اكتفا كرده و نمونه اي از سيره مسلمانان را ذكر مي كنيم:

در زمان خليفه دوم عمر بن خطاب مردم دچار قحطي شدند، مردي نزد قبر پيامبر آمد و گفت: اي پيامبر براي امتت از خدا طلب باران كن كه هلاك شدند. پيامبر (ص) به خواب او آمد و فرمود: نزد عمر برو و سلام مرا برسان و بگو كه باران خواهد آمد.

سمهودي پس از ذكر اين قضيه مي گويد: محل استشهاد طلب از پيامبر (ص) براي درخواست باران از خداست، در حالي كه او در برزخ بود و امتناعي ندارد كه او در اين حالت (در برزخ) از خدا چيزي بخواهد و آگاهي او از درخواست كسي كه از او چيزي طلب مي كند مورد تصريح روايات است. پس مانعي نيست كه طلب باران و غير آن را اكنون مانند زمان حيات پيامبر (ص) از او بخواهيم.

خلاصه اينكه: طلب حاجت از اولياء خدا عبادت ايشان نيست و ايشان بر برآوردن آنها قادرند و البته هر آنچه از ايشان صادر مي شود به اذن خداي متعال است.


1- مائده : 110

2- وفاء الوفاء، سمهودي، 2 : 1371 .

 

 

 


| شناسه مطلب: 86288نظرات کاربران