تصاویری از داخل ضریح مطهر امام حسین (ع) تصاویری از داخل ضریح مطهر امام حسین (ع) تصاویری از داخل ضریح مطهر امام حسین (ع) بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
تصاویری از داخل ضریح مطهر امام حسین (ع) تصاویری از داخل ضریح مطهر امام حسین (ع) تصاویری از داخل ضریح مطهر امام حسین (ع) تصاویری از داخل ضریح مطهر امام حسین (ع) تصاویری از داخل ضریح مطهر امام حسین (ع)

تصاویری از داخل ضریح مطهر امام حسین (ع)

ضریح مطهر امام حسین (ع) در طول تاریخ، بارها تجدید شده است. ضریح جدید که چندین سال قبل به همت ایرانیان در قم ساخته شد، فوق العاده زیبا و مثال زدنی است.
مطالب مرتبط