دیدار اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق دیدار اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق دیدار اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
دیدار اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق دیدار اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق دیدار اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق دیدار اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق دیدار اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق

دیدار اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق

مسئول دفترنمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق دردیدار اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان یزد آنان را سفیران دوسویه عنوان کرد که از یک سو سفیر جمهوری اسلامی درعراق وازسوی دیگرسفیر حضرت سیدالشهدا درمدارس مطرح شدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی حج از کربلای معلا، حجه الاسلام والمسلمین نجفی روحانی مسئول دفترنمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق دردیدار اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان یزد آنان را سفیران دوسویه عنوان کرد که از یک سو سفیر جمهوری اسلامی درعراق وازسوی دیگرسفیر حضرت سیدالشهدا درمدارس وبعدا دردانشگاهها مطرح شدند.


حجه الاسلام والمسلمین نجفی روحانی سفرکربلا را سفر غبطه خواند وگفت ما غصه نمیخوریم ولی غبطه میخوریم که کاش درعاشورا سال 61بودیم وامام خویش را یاری می نمودیم وثمره این غبطه آن است که امروز سکان دار راه امام حسین (ع) ولی فقیه را حمایت می کنیم وتنها نمی گذاریم زیرا راه انقلاب اسلامی ما تداوم همان راه امام حسین (ع) است وی اختلاف بین امام حسین ویزید را درمورد اسلام علوی واسلام اموی اعلام کرد وگفت اسلام اموی با شاخصه زر و زور و تزویر جامعه را به انحراف کشاند امام حسین(ع) درمقابل این اسلام ساختگی قیام کرد واسلامی که مبتنی برمحبت صداقت، عدالت وخدامحوری است اعاده نمود واین اسلام همان اسلام نابی است که درغدیر پیامبراکرم آنرا معرفی نمود وخداوند بعنوان دین کامل مورد رضایت خود مطرح فرمود.


وی گفت سفرکربلا باید از روی عشق باشد که یعنی بابصیرت وشوق وقیام آمیخته گردد وزندگی را دگرگون نماید وی از دانش آموزان خواست درانجمن اسلامی معارف أهل بیت(ع) را تبیین نموده وسیره عملی اهل بیت را پیاده کنند.


مسئول دفترنمایندگی بعثه در عراق اظهارداشت: نسل جوان را بسیار اثر پذیر واثر گذار خواند وافزود در دبیرستانها نقش مهمی انجمن اسلامی درمورد اسلام ناب محمدی دارند وباید مراقب بود که اسلام آمریکایی جای اسلام ناب محمدی را نگیرد.


حجه الاسلام والمسلمین نجفی روحانی خاطر نشان ساخت: مشکل امروز مسلمانان را دوری از اسلام ناب محمدی خواند وافزود اگر کشورهای اسلامی فریب استکبار صهیونیست را نمی خوردند وباتأثیراز امام حسین (ع) درمقابل استکبار می ایستادند امروز سرنوشت مسلمانان خیلی بهتر از این بود وبه گونه دیگر رقم میخورد.


وی حضرت زینب را بزرگترین وبهترین الگو برای زنان جامعه خواند وخاطر نشان ساخت باهمه مصیبتها ومشکلاتیکه لشکر یزید برای اهل بیت امام حسین(ع) ایجاد کردند ولی این زن قهرمان دراوج سختی ها درکاخ یزید بگونه ای برخورد کرد وسخن گفت که ریشه حکومت یزید را متزلزل کرد وبعداز آن نهضت هایی شروع شد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران