چه صدقه ای را آشکار و چه صدقه ای را پنهان بپردازیم چه صدقه ای را آشکار و چه صدقه ای را پنهان بپردازیم چه صدقه ای را آشکار و چه صدقه ای را پنهان بپردازیم بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
چه صدقه ای را آشکار و چه صدقه ای را پنهان بپردازیم چه صدقه ای را آشکار و چه صدقه ای را پنهان بپردازیم چه صدقه ای را آشکار و چه صدقه ای را پنهان بپردازیم چه صدقه ای را آشکار و چه صدقه ای را پنهان بپردازیم چه صدقه ای را آشکار و چه صدقه ای را پنهان بپردازیم

چه صدقه ای را آشکار و چه صدقه ای را پنهان بپردازیم

انفاقِ علنى، سبب تشویق دیگران و رفع تهمت بخل از انسان و یک نوع تبلیغ عملى است.

پایگاه اطلاع رسانی حج:  استاد محسن قرائتی در ادامه سلسله مباحث تفسیری خود با موضوع تفسیر قطره ای به بیان آموزه های آیه 271 سوره بقره پرداخته است.
* آیه               


إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ یُکَفِّرُ عَنْکُمْ مِنْ سَیِّئاتِکُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ


* ترجمه                      


اگر صدقات را آشکارا بدهید، پس آن کار خوبى است، ولى اگر آنها را مخفى ساخته و به نیازمندان بدهید، پس این براى شما بهتر است و قسمتى از گناهان شما را مى ‏زداید و خداوند به آنچه انجام مى ‏دهید آگاه است.


* نکته ها                     


امام باقر علیه السلام ذیل این آیه فرمود: زکات واجب را علنى پرداخت کنید، ولى زکات مستحبّ را مخفیانه بدهید. [تفسیر نورالثقلین، ج‏1، ص‏289]؛ شاید دلیل این باشد که زکات واجب یک وظیفه عمومى، معمولى و دور از ریا است. گرچه آیه در مورد کمک ‏هاى مالى است، ولى در فرهنگ اسلام، به هر کار خیرى صدقه گفته مى ‏شود. حتّى اگر سنگى را از میان راه مسلمین کنار زدیم، صدقه است. بنابراین کمک به محرومان از طریق علم و آبرو و وساطت نیز صدقه مى‏ باشد.


* پیام ها                      


1- انفاقِ علنى، سبب تشویق دیگران و رفع تهمت بخل از انسان و یک نوع تبلیغ عملى است. «فنعمّاهى»


2- شرط رسیدگى به فقرا، مسلمان بودن آنها نیست. «فقراء»


3- با اینکه صدقات و زکات، مصارف زیادى دارد، لکن نام فقرا در آیه نشانه اولویّت آنان است. «تؤتوها الفقراء»


4- شما باید به سراغ فقرا بروید، نه آنکه آنان به سراغ شما بیایند. «تؤتوها الفقراء» و نفرمود: «یأتکم الفقراء»


5 - انفاقِ پنهانى، از ریا و خودنمایى دور و به اخلاص نزدیک است و آبروى گیرنده صدقه را محفوظ نگه مى ‏دارد. «فهو خیر لکم»


6- انسان، غریزه سودجویى و خیرخواهى دارد، گرچه در مصداق گاهى به سراغ شر مى‏ رود. لذا پیامبران الهى، مصادیق و نمونه‏هاى خیر را براى انسان بیان کرده ‏اند. «فهو خیر لکم»


7- کمک به فقرا، بخشى از گناهان صغیره را مى ‏بخشد. «یکفّر عنکم من سیئاتکم» «سیّئات» در قرآن در برابر گناهان کبیره آمده و به گناهان صغیره گفته مى ‏شود.


8 - آن [*] چه مهم است علم خداست، نه اطلاع و آگاهى مردم. «واللّه بما تعملون خبیر»


*) ان تجتنبوا کبائر ما تنهون... نکفّر عنکم سیئاتکم...« نساء، 31»


| شناسه مطلب: 90283
قرآنمطالب مرتبط

نظرات کاربران

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; width:100%; height:285px; overflow:hidden" src="about:blank">