مزار شهدای غزوه احد، میعادگاه زائران سرزمین وحی مزار شهدای غزوه احد، میعادگاه زائران سرزمین وحی مزار شهدای غزوه احد، میعادگاه زائران سرزمین وحی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مزار شهدای غزوه احد، میعادگاه زائران سرزمین وحی مزار شهدای غزوه احد، میعادگاه زائران سرزمین وحی مزار شهدای غزوه احد، میعادگاه زائران سرزمین وحی مزار شهدای غزوه احد، میعادگاه زائران سرزمین وحی مزار شهدای غزوه احد، میعادگاه زائران سرزمین وحی

مزار شهدای غزوه احد، میعادگاه زائران سرزمین وحی

یکی از مکانهایی که همواره زائران سرزمین وحی را به سوی خود جلب می کند، مزار شهدای غزوه احد است.

شماری از حجاج ایرانی و زائران دیگر کشورها که برای انجام مناسک حج تمتع وارد سرزمین وحی شده اند، امروز سه شنبه (18 تیرماه) مزار شهدای احد را زیارت کردند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران