نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت : با حرکت در چارچوبی که مقام معظم رهبری درباره مهندسی فرهنگی ترسیم نموده اند می توان به آینده امیدوار بود نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت : با حرکت در چارچوبی که مقام معظم رهبری درباره مهندسی فرهنگی ترسیم نموده اند می توان به آینده امیدوار بود نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت : با حرکت در چارچوبی که مقام معظم رهبری درباره مهندسی فرهنگی ترسیم نموده اند می توان به آینده امیدوار بود بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت : با حرکت در چارچوبی که مقام معظم رهبری درباره مهندسی فرهنگی ترسیم نموده اند می توان به آینده امیدوار بود نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت : با حرکت در چارچوبی که مقام معظم رهبری درباره مهندسی فرهنگی ترسیم نموده اند می توان به آینده امیدوار بود نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت : با حرکت در چارچوبی که مقام معظم رهبری درباره مهندسی فرهنگی ترسیم نموده اند می توان به آینده امیدوار بود نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت : با حرکت در چارچوبی که مقام معظم رهبری درباره مهندسی فرهنگی ترسیم نموده اند می توان به آینده امیدوار بود نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت : با حرکت در چارچوبی که مقام معظم رهبری درباره مهندسی فرهنگی ترسیم نموده اند می توان به آینده امیدوار بود

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت : با حرکت در چارچوبی که مقام معظم رهبری درباره مهندسی فرهنگی ترسیم نموده اند می توان به آینده امیدوار بود

حجت الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر : مسائل فرهنگی از مسائل اساسی و کلیدی کشور محسوب می شوند و اگر به شکل صحیح به این مساله پراخته نشود نمی توان به اهداف ترسیم شده دست یافت .

حجت الاسلام والمسلمين سيد علي قاضي عسكر در گفت و گو با خبرنگاران گفت : مسائل فرهنگي از مسائل اساسي و كليدي كشور محسوب مي شوند و اگر به شكل صحيح به اين مساله پراخته نشود نمي توان به اهداف ترسيم شده دست يافت .امروز تهاجم فرهنگي دشمن بسيار گسترده است و با استفاده از امكانات و ابزارهايي كه در اختيار دارد بنابه فرموده مقام معظم رهبري به صورت شبيخون فرهنگي عليه ما عمل مي كند  و در برابر شبيخون نمي توان به صورت سنتي و مقطعي عمل كرد.

وي در ادامه افزود : زمان در حال گذر است . اگر تعللي در اين زمينه از جانب ما صورت گيرد .مردم و بويژه نسل جوان ما دچار مخاطرات بسياري خواهند شد . ما نبايد كساني را كه در دنيا به ما اميد بسته اند و گرايش يافته اند مايوس كنيم . لذا برنامه ريزهاي فرهنگي ما براي داخل و خارج از كشور بايد داري اهداف و برنامه باشند كه البته در حج و زيارت اين كار شروع شده است.احساس مي شود در حوزه حج و زيارت؛ مهندسي فرهنگي را طراحي و به سمت اهداف مورد نظر گام هايي برداشته شده است .

 نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني در ادامه افزود :متاسفانه روندي كه در مهندسي فرهنگي صورت مي گيرد روند شتابان و سريعي نيست و اين اشكال براين امر وارد است؛ ولي از هركجا جلو ضرر گرفته شود منفعت است و نبايد اجازه داد فرصت ها از دست بروند وگرنه با تهديدهاي بسياري در اين زمينه مواجه خواهيم شد.

 وي دليل تاخير در روند برنامه ريزي و اجرايي شدن مباحث مهندسي فرهنگي را در فهم موضوعات فرهنگي و مشغله هاي فراوان متوليان امور فرهنگي ذكر كرد و در اين زمينه افزود : متاسفانه فهم يكسان و درستي از اين گونه مسائل وجود ندارد .هنگامي كه مقام معظم رهبري با درايت و روشن بيني خاص خود اين مساله را مطرح كردند به جاي اين كه ما به واقعيت امر بپردازيم؛ به مباحث تئوريك و تعاريف مختلف از فرهنگ و مهندسي فرهنگي پرداخته شد و نگاه ها و ديدگاه ها نسبت به مفهوم فرهنگ و مهندسي فرهنگي كاملا بصورت متفاوت بيان شد و حال آنكه رهبر معظم انقلاب نظرشان  اين بود كه متوليان امر به سرعت به مقوله مهندسي فرهنگي بپردازند و با توجه به مفاهيم اساسي مهندسي فرهنگي؛ تحرك بيشتري در حوزه فرهنگ صورت پذيرد . اميد است كه با ورود هرچه بيشتر انديشمندان  به حوزه فرهنگ به نتايج مناسبي در اين زمينه دست يابيم؛ بخصوص اين كه خط  مشي صحيح و نقشه راه  را مقام معظم رهبري بارها در بيانات و رهنمود هاي ارزشمند خود ترسيم كرده اند .


| شناسه مطلب: 15881نظرات کاربران