اعتراف معاون بلر به حماقت در حمله به عراق اعتراف معاون بلر به حماقت در حمله به عراق اعتراف معاون بلر به حماقت در حمله به عراق بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
اعتراف معاون بلر به حماقت در حمله به عراق اعتراف معاون بلر به حماقت در حمله به عراق اعتراف معاون بلر به حماقت در حمله به عراق اعتراف معاون بلر به حماقت در حمله به عراق اعتراف معاون بلر به حماقت در حمله به عراق

اعتراف معاون بلر به حماقت در حمله به عراق

وی افزود: از ادعای معروف دولت در سپتامبر دو هزار و دو مبنی بر اینکه صدام می توانست سلاح های کشتار جمعی را ظرف چهل و پنج دقیقه فعال کند، "نگران بودم ، اما در موقعیتی نبودم که به مسئولان اطلاعاتی بگویم، "شما در اشتباه هستید".

جان پریسکات در کمیته حقیقت یاب چیلکوت گفت: "وقتی من گزارش های اطلاعاتی را می خواندم، از خودم پرسیدم آیا اینها اطلاعات است؟ ، زیرا آنها خیلی مستدل نبودند".<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

معاون بلر نخست وزیر سابق انگلیس گفت: به این ادعاها که صدام می تواند ظرف 45 دقیقه از سلاح های کشتار جمعی استفاده کند، تردید داشتم.

 واحد مرکزی خبر روز شنبه به نقل از روزنامه گاردین گزراش كرد ، جان پریسکات در کمیته حقیقت یاب چیلکوت گفت: "وقتی من گزارش های اطلاعاتی را می خواندم، از خودم پرسیدم آیا اینها اطلاعات است؟ ، زیرا آنها خیلی مستدل نبودند".

وی افزود: از ادعای معروف دولت در سپتامبر دو هزار و دو مبنی بر اینکه صدام می توانست سلاح های کشتار جمعی را ظرف چهل و پنج دقیقه فعال کند، "نگران بودم ، اما در موقعیتی نبودم که به مسئولان اطلاعاتی بگویم، "شما در اشتباه هستید".

پریسکات گفت: نامه های خصوصی را که تونی بلر برای جرج بوش نوشته بود و در آنها او را به طی کردن مسیر دیپلماسی در سازمان ملل دعوت کرده بود، ندیده بود.

سر جان چیلکوت مسئول کمیته حقیقت یاب گفت : گروه کارشناسان تحت نظارت او امیدوارند بتوانند از عراق بازدید کنند تا "خود نتیجه دخالت انگلیس [در این جنگ] را ببینند" و بعد گزارش نهایی خود را منتشر کنند.


| شناسه مطلب: 16019نظرات کاربران