گزارش تصویری از احرام گروهی از زائران ایرانی در مسجد شجره گزارش تصویری از احرام گروهی از زائران ایرانی در مسجد شجره گزارش تصویری از احرام گروهی از زائران ایرانی در مسجد شجره بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
گزارش تصویری از احرام گروهی از زائران ایرانی در مسجد شجره گزارش تصویری از احرام گروهی از زائران ایرانی در مسجد شجره گزارش تصویری از احرام گروهی از زائران ایرانی در مسجد شجره گزارش تصویری از احرام گروهی از زائران ایرانی در مسجد شجره گزارش تصویری از احرام گروهی از زائران ایرانی در مسجد شجره

گزارش تصویری از احرام گروهی از زائران ایرانی در مسجد شجره

مسجد شجره هر شب شاهد احرام حدود پنج هزار زائر ایرانی می باشد که سپید پوش به سوی کوی دوست حرکت می کنند.

image_2010724119368121.jpg


image_2010724119368282.jpg


image_2010724119368283.jpg


image_2010724119368434.jpg


image_2010724119368435.jpg


image_2010724119368436.jpg


image_2010724119368757.jpg


image_2010724119368908.jpg


image_2010724119368909.jpg


image_20107241193690610.jpg| شناسه مطلب: 16070نظرات کاربران